[[en]]LNT & Partners welcomes Legal Media Group Representatives in Ho Chi Minh City office[[vi]]LNT & Partners tiếp đón đại diện Legal Media Group tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh
Publishing date:
August 24, 2023
August 24, 2023

[[en]]Yesterday morning, August 23, 2023, LNT & Partners welcomed Mr. Ranajit Dam, Managing Editor, and Mr Romulus Tham, Delegate Sales Executive, of Legal Media Group (Asian Legal Business), at the HCMC office. During the meeting, Partner NGUYEN Anh Tuan and Senior Associate NGUYEN Quoc Bao provided Legal Media Group with updates on the development of LNT & Partners. Our lawyers shared the latest information about the market trends as well as emerging legal trends in Vietnam. Legal Media Group representatives expressed their gratitude and appreciation for the cooperation and support from both parties in the past period, and they look forward to the continued growth of the sustainable relationship between the two organizations in the future.[[vi]]Sáng hôm qua, ngày 23 tháng 8 năm 2023, LNT & Partners đã tiếp đón ông Ranajit Dam, Tổng biên tập và ông Romulus Tham, Phụ trách Kinh doanh, của Legal Media Group (tạp chí Asian Legal Business), tại văn phòng TP.HCM. Trong buổi gặp mặt, Luật sư thành viên Nguyễn Anh Tuấn và Cộng sự cấp cao Nguyễn Quốc Bảo đã cập nhật với Legal Media Group về sự phát triển của LNT & Partners, đồng thời chia sẻ thông tin mới nhất về tình hình thị trường, cũng như xu hướng pháp lý đang nổi tại Việt Nam. Đại diện của Legal Media Group bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của hai bên trong thời gian qua, đồng thời mong muốn mối quan hệ bền vững giữa hai bên tiếp tục phát triển trong tương lai.

[[en]] We would like to thank the Legal Media Group representatives for their valuable time. We believe the meeting will open up and consolidate the collaborative relationship between the Legal Media Group and LNT & Partners.[[vi]]Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đại diện của Legal Media Group đã dành thời gian cho chúng tôi và tin rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp của Legal Media Group và LNT & Partners.

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information