[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Bao Nguyen is an Senior Associate at LNT & Partner, and a member of corporate and M&A practice group. He assists clients in a wide array of investment and commercial aspects in Vietnam, with a focus on inward investment, M&A, corporate and commercial, particularly in the field of renewable energy, fintech, education and manufacturing.

Ông Nguyễn Quốc Bảo là Cộng sự cấp cao tại LNT & Partners, thuộc nhóm tư vấn về Mua bán và sáp nhập. Ông Bảo hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực đầu tư và thương mại tại Việt Nam, tập trung vào đầu tư trong nước, mua bán sáp nhập, doanh nghiệp và thương mại, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ tài chính, giáo dục và sản xuất.

Memberships

Vietnam Bar Federation

Ho Chi Minh City Bar Federation

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Education

LL.M. (University of Kent, the UK)

LL.B. (Ho Chi Minh City University of Law)

Thạc sĩ Luật (Đạihọc Kent, Vương quốc Anh)

Cử nhân Luật (Đại học LuậtThành phố Hồ Chí Minh)

Language

Vietnamese

English

Work highlights

Advised and assisted a reputable fund manager in Vietnam in legal due diligence and definitive agreements regarding the acquisition of multiple wind power projects with the total output capacity of 70MW in Dak Lak;

Advised and acted for Validus in the joint-venture deal with TTC Group and Do Ventures;

Advised and assisted SkyX Solar in conducting due diligence with respect to various rooftop solar power projects nationwide in respect of the deal with Sungrow Renewables;

Advised a 100% foreign-owned fintech company on its prospective entry into the Controlled testing mechanism for financial technology (Sandbox); assisted in reviewing and finalizing its risk prevention policy and other internal policies; and assisted in liaising with the State Bank of Vietnam (SBV) to provide feedback on the draft Sandbox legislative documents;

Advised and assisted a UK-based education group on the investment in, and operation of, an international multi-level educational establishment (both secondary and primary) in HCMC;

Acted and advised for a 100% foreign-owned real estate developer in Phu Quoc in respect of a management buy-out deal;

Advised a Singapore-based cross-border money transfer and foreign exchange platform on market entry in Vietnam;

Assisted a Korea-based investor in conducting due diligence and drafting transactional documents with respect to a tourism real estate project in Dong Nai;

Advised an Indonesia-based finance company on market entry within consumer lending sector in Vietnam; and

Advised and assisted a major real estate developer (100%FOC) with transactional documents with respect to the transfer of a residential property project in HCMC.

Tư vấn và hỗ trợ Quỹ đầu tư có uy tín tại Việt Nam trong việc thẩm định pháp lý và các tài liệu giao dịch liên quan đến việc mua lại các dự án điện gió với tổng công suất 70MW tại Đắk Lắk;

Tư vấn và đại diện cho Validus trong thương vụ liên doanh với TTC Group và Do Ventures;

Tư vấn và hỗ trợ SkyX Solar tiến hành thẩm định pháp lý đối với các dự án điện mặt trời áp mái khác nhau trên toàn quốc trong giao dịch với Sungrow Renewables;

Tư vấn cho một công ty công nghệ tài chính (Fintech) 100% vốn nước ngoài về khả năng tham gia vào Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Sandbox); rà soát, hoàn thiện các chính sách nội bộ và phòng ngừa rủi ro; và đại diện làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để đóng góp ý kiến đối với dự thảo các quy định pháp luật về Sandbox;

Tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn giáo dục tại Vương quốc Anh trong việc đầu tư vào và vận hành cơ giáo dục quốc tế liên cấp (trung học cơ sở và trung học phổ thông) tại thành phố Hồ Chí Minh;

Tư vấn và đại diện cho một nhà phát triển bất động sản 100% vốn nước ngoài tại Phú Quốc trong thương vụ mua lại quyền quản lý;

Tư vấn cho một nền tảng chuyển tiền và ngoại hối xuyên biên giới có trụ sở tại Singapore về việc tiếp cận thị trường Việt Nam;

Hỗ trợ nhà đầu tư Hàn Quốc thẩm định pháp lý và soạn thảo tài liệu giao dịch đối với dự án bất động sản du lịch tại Đồng Nai;

Tư vấn cho công ty tài chính có trụ sở tại Indonesia về việc tiếp cận thị trường trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng tại Việt Nam;

Tư vấn và hỗ trợ nhà phát triển bất động sản lớn (100% sở hữu nước ngoài) về các tài liệu giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng dự án bất động sản nhà ở tại TP.HCM.

Updating information
Publications

2022, (with other authors), Investment Guide Handbook on Marketplace Lending in Vietnam, HKBAV

2022, Understanding contra proferentem in Vietnam – A merely impracticable rule, IR Global

2021, (with other author), New Horizons: How external counsel can help you explore and secure market entry, IR Global & Association of Corporate Counsel

2021, (with other author), Using e-signature in Vietnam: Market practice and legal validity, HKBAV

2021, Điều khoản “Hoàn cảnh thay đổi cơ bản“: Đã đến lúc cần đưa vào là một điều khoản mặc định trong hợp đồng, Kien Thuc Phap Ly

2021, (with other author) Doing business in Fintech in Vietnam: A regulatory overview on selected sectors, IR Global

2020, Negotiation skills – Art of Manipulation, Law Insider

2020, Notable legal issues of the legal framework governing solar system projects, Kien Thuc Phap Ly

2018, Vietnam: Licensing procedures for foreign investor investors clarified, Asian-mena Counsel

2022, (đồng tác giả), Investment Guide Handbook on Marketplace Lending in Vietnam, HKBAV

2022, Understanding contra proferentem in Vietnam – A merely impracticable rule, IR Global

2021, (đồng tác giả), New Horizons: How external counsel can help you explore and secure market entry, IR Global & Association of Corporate Counsel

2021, (đồng tác giả), Using e-signature in Vietnam: Market practice and legal validity, HKBAV

2021, Điều khoản “Hoàn cảnh thay đổi cơ bản“: Đã đến lúc cần đưa vào là một điều khoản mặc định trong hợp đồng, Kien Thuc Phap Ly

2021, (đồng tác giả) Doing business in Fintech in Vietnam: A regulatory overview on selected sectors, IR Global

2020, Negotiation skills – Art of Manipulation, Law Insider

2020, Notable legal issues of the legal framework governing solar system projects, Kien Thuc Phap Ly

2018, Vietnam: Licensing procedures for foreign investor investors clarified, Asian-mena Counsel

Updating information
Updating information
Recognition
Updating information