International Standards
Tiêu chuẩn Quốc tế
LNT is one of the few local law firms that provides quality legal services at the international standards. What stands out from LNT’s approach is its understanding of the local market and the expectation of MNCs, thus, LNT could provide practical legal solutions in most cases.
LNT là một trong số ít các công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý đạt chuẩn quốc tế. Khác biệt trong cách tiếp cận của đội ngũ luật sư LNT là sự hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước cũng như kỳ vọng của các công ty đa quốc gia; do vậy, LNT có thể đem tới các giải pháp pháp lý có tính thực tiễn và hiệu quả trong hầu hết các vụ việc.
Bayer Vietnam
International Standards
Tiêu chuẩn Quốc tế
LNT is one of the few local law firms that provides quality legal services at the international standards. What stands out from LNT’s approach is its understanding of the local market and the expectation of MNCs, thus, LNT could provide practical legal solutions in most cases.
LNT là một trong số ít các công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý đạt chuẩn quốc tế. Khác biệt trong cách tiếp cận của đội ngũ luật sư LNT là sự hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước cũng như kỳ vọng của các công ty đa quốc gia; do vậy, LNT có thể đem tới các giải pháp pháp lý có tính thực tiễn và hiệu quả trong hầu hết các vụ việc.
Bayer Vietnam
Trusting Relationship
Quan hệ đáng tin cậy
In an environment and industry with many complex rules and changes, it is very important for us to trust our "partner". And we do trust our partners – their expertise, professionalism, integrity and service mindedness make our lives very easy - we are very grateful to have such a trusting relationship with LNT.
Trong lĩnh vực với nhiều quy định pháp luật phức tạp và liên tục thay đổi, chúng tôi cần có sự tin tưởng vào “đối tác” của mình. Chúng tôi vô cùng may mắn khi có được mối quan hệ đáng tin cậy với đội ngũ luật sư LNT, đội ngũ tư vấn pháp lý với bề dày kinh nghiệm trong ngành, tính chuyên nghiệp, ngay thẳng và tận tâm với khách hàng.
Roche Vietnam
Trusting Relationship
Quan hệ đáng tin cậy
In an environment and industry with many complex rules and changes, it is very important for us to trust our "partner". And we do trust our partners – their expertise, professionalism, integrity and service mindedness make our lives very easy - we are very grateful to have such a trusting relationship with LNT.
Trong lĩnh vực với nhiều quy định pháp luật phức tạp và liên tục thay đổi, chúng tôi cần có sự tin tưởng vào “đối tác” của mình. Chúng tôi vô cùng may mắn khi có được mối quan hệ đáng tin cậy với đội ngũ luật sư LNT, đội ngũ tư vấn pháp lý với bề dày kinh nghiệm trong ngành, tính chuyên nghiệp, ngay thẳng và tận tâm với khách hàng.
Roche Vietnam
Innovative Solutions
Giải pháp Sáng tạo
We find the services of LNT & Partners very reliable. They add values to us with their experience, industry insight and innovative solutions.
Dịch vụ tư vấn của LNT & Partners rất đáng tin cậy, tạo nên giá trị cho khách hàng dựa trên kinh nghiệm dày dặn, am hiểu các lĩnh vực cũng như đem lại các giải pháp sáng tạo của đội ngũ luật sư.
Samsung Vina
Innovative Solutions
Giải pháp Sáng tạo
We find the services of LNT & Partners very reliable. They add values to us with their experience, industry insight and innovative solutions.
Dịch vụ tư vấn của LNT & Partners rất đáng tin cậy, tạo nên giá trị cho khách hàng dựa trên kinh nghiệm dày dặn, am hiểu các lĩnh vực cũng như đem lại các giải pháp sáng tạo của đội ngũ luật sư.
Samsung Vina
High Standard of Excellence
Chất lượng xuất sắc
The service we have received has always been of the same high standard of excellence, from the outset to the completion of all the projects we have engaged LNT & Partners in, from small contracts to large corporate deals and of course everything in between.
Chúng tôi luôn nhận được từ LNT & Partners dịch vụ tư vấn pháp lý với chất lượng xuất sắc, xuyên suốt quá trình từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành dự án, từ các hợp đồng nhỏ cho đến phi vụ lớn và tất cả các vấn đề khác liên quan.
Vietcombank, Ho Chi Minh City branch
High Standard of Excellence
Chất lượng xuất sắc
The service we have received has always been of the same high standard of excellence, from the outset to the completion of all the projects we have engaged LNT & Partners in, from small contracts to large corporate deals and of course everything in between.
Chúng tôi luôn nhận được từ LNT & Partners dịch vụ tư vấn pháp lý với chất lượng xuất sắc, xuyên suốt quá trình từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành dự án, từ các hợp đồng nhỏ cho đến phi vụ lớn và tất cả các vấn đề khác liên quan.
Vietcombank, Ho Chi Minh City branch
Creative and Efficient
Sáng tạo và Hiệu quả
LNT & Partners is an effective solution driven law firm. Their approach is realistic, creative and efficient, which is very rare these days.
LNT & Partners là một công ty luật hướng đến các giải pháp pháp lý có tính hiệu quả cao. Cách tiếp cận sự việc của đội ngũ luật sư vô cùng thực tế, sáng tạo và hiệu quả.
Coca Cola Vietnam
Creative and Efficient
Sáng tạo và Hiệu quả
LNT & Partners is an effective solution driven law firm. Their approach is realistic, creative and efficient, which is very rare these days.
LNT & Partners là một công ty luật hướng đến các giải pháp pháp lý có tính hiệu quả cao. Cách tiếp cận sự việc của đội ngũ luật sư vô cùng thực tế, sáng tạo và hiệu quả.
Coca Cola Vietnam
Business Oriented
Định hướng thương mại
We have been working with LNT & Partners for several years for our Vietnam business. We are very satisfied with their support, especially because it is business oriented. The lawyers and staff stayed in close contact with us and were friendly, respectful and tireless in their efforts. We would highly recommend them.
Chúng tôi đã làm việc với LNT & Partners trong nhiều năm hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi vô cùng hài lòng với sự hỗ trợ pháp lý của đội ngũ luật sư tại đây, đặc biệt trong việc cung cấp các giải pháp có tính định hướng thương mại. Các luật sư tư vấn cũng như đội ngũ nhân viên vô cùng thân thiện, tôn trọng khách hàng và nỗ lực không ngừng nghỉ vì công việc. Chúng tôi đánh giá cao dịch vụ pháp lý tại LNT.
Sony Electronics AP
Business Oriented
Định hướng thương mại
We have been working with LNT & Partners for several years for our Vietnam business. We are very satisfied with their support, especially because it is business oriented. The lawyers and staff stayed in close contact with us and were friendly, respectful and tireless in their efforts. We would highly recommend them.
Chúng tôi đã làm việc với LNT & Partners trong nhiều năm hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi vô cùng hài lòng với sự hỗ trợ pháp lý của đội ngũ luật sư tại đây, đặc biệt trong việc cung cấp các giải pháp có tính định hướng thương mại. Các luật sư tư vấn cũng như đội ngũ nhân viên vô cùng thân thiện, tôn trọng khách hàng và nỗ lực không ngừng nghỉ vì công việc. Chúng tôi đánh giá cao dịch vụ pháp lý tại LNT.
Sony Electronics AP
Highly effective collaboration
Hợp tác hiệu quả
We had the chance to work with professional, experienced and enthusiastic lawyers from LNT & Partners who deliver highly effective collaboration.
Chúng tôi có cơ hội làm việc và hợp tác hiệu quả với các luật sư nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tâm từ LNT & Partners.
Eximbank
Highly effective collaboration
Hợp tác hiệu quả
We had the chance to work with professional, experienced and enthusiastic lawyers from LNT & Partners who deliver highly effective collaboration.
Chúng tôi có cơ hội làm việc và hợp tác hiệu quả với các luật sư nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tâm từ LNT & Partners.
Eximbank
[[en]]Innovative Legal Solutions [[vi]]Giải pháp pháp lý sáng tạo
[[en]]Create values for clients with innovative solutions [[vi]]Mang lại giá trị cho khách hàng bằng các giải pháp sáng tạo
[[en]]About us [[vi]] Về chúng tôi
[[en]]Principled[[vi]]Nguyên tắc
[[en]]Connected[[vi]]Kết nối
[[en]]Positive[[vi]]Tích cực
70+
[[en]]Professionals[[vi]]Chuyên gia tư vấn
9
[[en]]Partners[[vi]]Luật sư thành viên
3
[[en]]Offices in Vietnam & Singapore[[vi]]Văn phòng tại Việt Nam và Singapore
12+
[[en]]Industries served[[vi]]Lĩnh vực hoạt động
[[en]]Expertise[[vi]]Chuyên ngành
[[en]]Whatever sector your business operates in, we are fully capable of providing the legal support you need to stay ahead of the curve.[[vi]]Dù doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng cung cấp các hỗ trợ pháp lý cần thiết để giải quyết các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải.
[[en]]Resources[[vi]]Tài nguyên
[[en]]Visit our Resource Center for the latest legal updates and firm news.[[vi]]Truy cập chuyên mục Tài nguyên của chúng tôi để theo dõi các bản tin cập nhật pháp luật và tin tức mới nhất.
[[en]]Legal briefing[[vi]]Tiêu điểm luật[[en]]Publications[[vi]]Ấn phẩm[[en]]Firm news[[vi]]Tin tức[[en]]Events[[vi]]Sự kiện
[[en]]Awards & achievements[[vi]]Giải thưởng & Xếp hạng