Awards &
Achievements
[[en]]We proudly welcome you to our gallery[[vi]]Chào mừng đến với khu trưng bày của chúng tôi
[[en]]Our lawyers have been recognized in many different legal fields by reputable organizations. This is the result of the outstanding efforts of a professional and dedicated team of lawyers. Here are some of our awards:[[vi]]Đội ngũ luật sư của chúng tôi đã được công nhận bởi các tổ chức xếp hạng danh tiếng trên thị trường trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của tập thể các luật sự chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng. Dưới đây là một số giải thưởng:
ASIAN LEGAL
BUSINESS
Vietnam Law Firm of the Year – 2023, 2022 & 2019

Vietnam Deal Firm of the Year - 2014
Asian Legal Business (ALB), a Thomson Reuters Company
Ranked by Chambers Global 2023

Corporate M&A

Banking & Finance

Dispute Resolution

Real Estate

Project, Infrastructure & Energy

Vietnam Law Firm of the Year 2022
Benchmark Litigation Asia-Pacific Awards 2022
In-House Community, Firm of the Year 2022

Anti-Trust/ Competition

Corporate and M&A

International Arbitration

Most Responsive International Domestic Law Firm

Vietnam Law Firm of the Year

(2023, 2022, 2019, 2014)

Asian Legal Business (ALB), a Thomson Reuters Company  
[[en]]Financial Times Top 25 Most Innovative Law Firms (APAC headquartered)[[vi]]Top 25 Công ty Luật Sáng Tạo Châu Á Thái Bình Dương

(2019, 2016, 2015)

[[en]]Shortlisted for the FT Innovative Lawyers Asia Pacific 2022 awards[[vi]]Đề cử giải thưởng Luật sư châu Á Thái Bình Dương Sáng tạo năm 2022

[[en]]Innovation in Digital Finance category[[vi]]Hạng mục Sáng tạo trong lĩnh vực tài chính số

[[en]]Innovation in Digital Legal Practice[[vi]]hạng mục Sáng tạo trong lĩnh vực tư vấn pháp lý số

Top Tier Firm in commercial & transactions, energy and construction
Recommended Firm in IP, international arbitration and labor and employment
[[en]]Employer of choice[[vi]]Nhà tuyển dụng của năm

(2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016)

Asian Legal Business (ALB), a Thomson Reuters Company  
[[en]]Leading Law Firm by Legal 500 Asia Pacific 2022[[vi]]Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam 2022

[[en]]Banking & Finance[[vi]]Tài chính ngân hàng

[[en]]Corporate/M&A[[vi]]Doanh nghiệp/Mua bán & Sáp nhập

[[en]]Dispute Resolution[[vi]]Giải quyết Tranh chấp

[[en]]Employment[[vi]]Lao động

[[en]]Projects & Energy and Tax[[vi]]Dự án, Năng lượng và Thuế

Banking & Finance (2010 – 2021)

Global and Asia-Pacific Rankings

Corporate and M&A (2009 - 2021)

Global and Asia-Pacific Rankings

Dispute Resolution (2013 - 2021)
Real Estate (2013 - 2021)
Projects, Infrastructure & Energy

(2012 – 2016)

Highly Recommended Firm

Banking and Finance

Corporate and M&A

Construction

Dispute Resolution

Asialaw Profiles (2021 - 2022)
Asian Legal Business SE Asia Law Awards 2021

Banking and Financial Services Law Firm of the Year

Vietnam Law Firm of the Year

Woman Lawyer of the Year (Law Firm)

Premium M&A Deal of the Year

Ranked in ALB M&A Rankings

2020 - 2021

Tier 1 in Commercial and transactions
Recommended Firm

In energy and construction, IP and international arbitration

Notable Firm in labor and employment
Vietnam Firm of the Year 2021

In anti-trust/competition, corporate and M&A, international arbitration, litigation and dispute resolution, projects and project financing

Most Responsive Domestic Law Firm
Honourable Mentions

In banking and finance, employment and intellectual property

Recommended Firm

Banking and Finance

Capital Markets

M&A

Project Development

Outstanding Firm in Corporate/M&A
Tier 1 in Commercial and transactions
Tier 2 in Energy and construction - 2020
Tier 2 in Commercial and Transaction, Energy and Construction - 2019
Tier 2 in Corporate and M&A – 2015
Recommended Law Firm

Banking & Finance (2013 – 2014)

Corporate and M&A (2012 – 2014)

Dispute Settlement (2012 – 2014)

Tax (2014)

Leading Law Firm – 2014
The Best M&A Advisor

2019 - 2020

Vietnam M&A Forum by Vietnam Investment Review
Asialaw 2019, 2016 – Outstanding Firm
Asialaw 2019, 2015, 2014 – Leading Lawyers
Vietnam Firm of the Year 2019

In Anti-Trust/ Competition, Employment, Intellectual Property, International Arbitration, Litigation and Dispute Resolution

Most Responsive Domestic Law Firm
Vietnam Firm of the Year 2018

in Antitrust/Competition, Corporate M&A, Employment and Life Sciences

Vietnam Firm of the Year 2015

in Antitrust/Competition, Insurance, Life Sciences, Litigation and Dispute Resolution, and Taxation

Peer Choice – Corporate Law Firm of the Year in Vietnam
Honorable Mention in 2012 for the East West Highway Project and Thu Thiem Tunnel
National law firm of the year
Asialaw Asia-Pacific Dispute Resolution 2015
Recommended Law Firm

Financial and Corporate – (2015)

Energy and Infrastructure – (2014, 2015)

Recognised Firm 2014
Recommended Law Firm for: M&A, Banking and Finance
Asian Legal Business SE Asia Law Awards 2015

Finalist – Law Firm of the Year

Finalist – Vietnam Deal Firm of the Year

Finalist – Managing Partner of the Year

Finalist – Arbitration; Banking & Financial Services; Construction; Energy & Resources; Intellectual Property and Real Estate Law Firm of the Year;

Full Service Law Firm of the Year – Vietnam
Intellectual Property Innovators of the Year – Vietnam
Commitment to Cross-Border Investment – Vietnam
Top Finalist in Dispute Resolution, M&A, IP

The Asian Lawyer’s Emerging Markets Awards 2014

Antitrust & Competition Law Firm of the Year

Finance Monthly Awards 2014

Deal Maker of the Year

Finance Monthly Awards 2014

Leading Firm in Tax 2014
Recognised Firm 2014
Corporate Finance Law Firm of the Year in Vietnam – 2014
Recommended Law Firm in M&A, Banking and Finance 2013
Leading Lawyers in Project Finance

(2012 - 2011)

Most Trusted Law Firm of the Year

Lawyers World Law Awards 2012

Recommended Law Firm

(2011 – 2012)