[[en]]LNT & Partners has been recognised by Chambers Global Rankings 2022[[vi]]LNT & Partners được xếp hạng bởi Chamber Global Rankings 2022
Publishing date:
February 28, 2022
February 28, 2022

[[en]]LNT & Partners has been recognised as Band 2 for Corporate/M&A by Chambers Global 2022 in its recently released ranking. We are also ranked for our work in Banking & Finance, Projects, Infrastructure & Energy. Huge congratulations to our partners Net Le and Quyen Hoang who were once again ranked in Corporate/ M&A.[[vi]]LNT & Partners vinh dự được xếp hạng Band 2 trong lĩnh vực Doanh nghiệp/M&A bởi Chamber Global 2022 trong danh sách vừa được công bố gần đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng nằm trong danh sách xếp hạng ở các lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Dự án, Cơ sở hạ tầng & Năng lượng. Xin gửi chúc mừng đến các luật sư thành viên LS Lê Nết và LS Hoàng Nguyễn Hạ Quyên khi một lần nữa được vinh danh ở lĩnh vực Doanh nghiệp/ M&A.

[[en]]We are grateful to our clients and the team for their continued support and the confidence reposed in our firm.[[vi]]Chúng tôi xin lời tri ân đến Quý khách hàng và các thành viên LNT đã luôn hỗ trợ, đồng hành và tin tưởng trong suốt thời gian qua.

[[en]]Click link to see the ranking[[vi]]Tìm hiểu thêm thông tin về bảng xếp hạng tại: LINK


External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information
Contact
Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.