[[en]]Conference "Improving Investment Attraction and Proposing Effective Legal Solutions for Investors in Ho Chi Minh City"[[vi]]Hội nghị “Tăng cường thu hút đầu tư và đề xuất giải pháp pháp lý hiệu quả cho nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh”
Publishing date:
July 10, 2023
August 2, 2023

[[en]]On the morning of July 7, 2023, LNT & Partners attended the Conference "Improving Investment Attraction and Proposing Effective Legal Solutions for Investors in Ho Chi Minh City." The conference was jointly organized by the Vietnam International Arbitration Center (VIAC) and the Ho Chi Minh City Investment and Trade Promotion Center (ITPC). The event was attended by over 200 delegates from government agencies, foreign business associations, domestic and international enterprises, and numerous press agencies.[[vi]]Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2023, LNT & Partners đã tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư “Tăng cường thu hút đầu tư và đề xuất giải pháp pháp lý hiệu quả cho nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Hội nghị do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp triển khai. Với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ phía cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí.

[[en]]This event serves as the opening ceremony of the Legal Management Series 2023 (LMS 2023), from July 1, 2023, to September 7, 2023. The Vietnam International Arbitration Center (VIAC) organized the series in collaboration with partner organizations to discuss topics of significant interest in three key sectors: Investment, Construction, and Real Estate. LNT & Partners is honored to accompany VIAC in this series of events.[[vi]]Đây là sự kiện mở màn thuộc Chuỗi sự kiện về quản trị pháp lý doanh nghiệp 2023 (Legal Management Series 2023 – LMS 2023) diễn ra từ ngày 01/7/2023 đến ngày 07/9/2023 do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng các đơn vị đối tác triển khai nhằm bàn luận về các chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong 03 lĩnh vực trọng điểm: Đầu tư, Xây dựng và Bất động sản. LNT & Partners hân hạnh đồng hành cùng VIAC trong chuỗi sự kiện này.

Details of the Conference are available at: Link

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information
Contact
Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.