[[en]]2023 Annual Conference of Vietnamese Law School Network[[vi]]Hội nghị thường niên năm 2023 của Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam
Publishing date:
March 14, 2023
March 14, 2023

[[en]]On 11/3/2023, LNT’s Managing Partner, Mrs HOANG Quyen attended and spoke at the Annual Conference of Vietnamese Law School Network. This event brings together leaders of law training facilities across the country. Established in September 2019, the Network attracted 55 law training facilities and gradually affirmed its essential role in becoming a helpful forum for academic exchange, lecturer exchange, and students. It helps share experiences and resources; promotes cooperation to improve the quality of law training activities in Vietnam.[[vi]]Ngày 11/3/2023, Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, Luật sư điều hành của LNT & Partners, đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị thường niên của các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam. Đây là sự kiện quy tụ các lãnh đạo của các cơ sở đào tạo nghề luật trên toàn quốc. Mạng lưới được thành lập từ tháng 9/2019 đến nay đã thu hút được 55 cơ sở đào tạo Luật và đã từng bước khẳng định vào trò quan trọng trong việc trở thành diễn đàn hữu ích trao đổi học thuật, troa đổi giảng viên, sinh viên; chia sẻ kinh nhiệm và nguồn lực, thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động đào tạo Luật tại Việt Nam.

[[en]]At the conference, Mrs HOANG Quyen emphasized the importance of training and developing human resources, especially the young generation. Talented and experienced staff is important to provide professional legal advice and bring optimal value to clients. Mrs HOANG Quyen shared: "In the position of recruiters, we are very pleased to see that the young generation of bachelors has sharp thinking abilities, solid knowledge, good foreign language skills, and quick integration into the competitive environment at a law firm. It shows the continuous efforts of the teachers in improving the quality of the lectures and updating the knowledge for the students.”[[vi]]Tại hội nghị, Luật sư Quyên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển nhân lực, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đội ngũ nhân viên tài năng và có kinh nghiệm là yếu tố quan trọng để đưa ra những tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng. Luật sư Quyên chia sẻ: “Ở vị trí của nhà tuyển dụng, chúng tôi rất vui khi thấy thế hệ cử nhân trẻ có khả năng tư duy nhạy bén, có kiến thức chuyên môn vững vàng, trình độ ngoại ngữ tốt, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường cạnh tranh tại công ty luật. Điều đó cho thấy sự nỗ lực không ngừng của quý thầy cô trong việc nâng cao chất lượng bài giảng và cập nhật kiến thức cho sinh viên”.

[[en]]The conference is also an opportunity for LNT to appreciate the contributions of teachers to the community, who have contributed to training generations of law graduates for society, laying the first foundation for the next generation of lawyers, judges, arbitrators, prosecutors and jurists.[[vi]]Hội nghị cũng là dịp để LNT tri ân những đóng góp của các thầy cô cho cộng đồng, những người đã góp phần đào tạo ra những thế hệ cử nhân luật cho xã hội, đặt nền móng đầu tiên cho thế hệ luật sư, thẩm phán, trọng tài, kiểm sát viên và luật gia.

[[en]]LNT is honoured to be a companion of the Network.[[vi]]LNT vinh dự là “đơn vị đồng hành” cùng Mạng lưới.

Press release: Youtube

Back to firm news