[[en]]LNT & Partners is recognised as Firm of the Year 2022 in Vietnam by In-House Community[[vi]]LNT & Partners đạt danh hiệu Công ty Luật Việt Nam của năm 2022
Publishing date:
March 2, 2023
February 20, 2023

[[en]]We're proud to share that based entirely on the nominations and testimonials of the in-house counsel surveyed, LNT & Partners has been named an "In-House Community: Firm of the Year, 2022" for the following practice area(s):[[vi]]LNT&Partners tự hào được Cộng đồng Luật sư doanh nghiệp (IHC) đề cử và vinh danh là Hãng Luật Việt Nam của năm 2022, kết quả hoàn toàn dựa trên khảo sát từ các luật sư doanh nghiệp, cho các lĩnh vực:

[[en]]1. An Anti-Trust/ Competition Law Firm of the Year, 2022 – Vietnam[[vi]]1. Chống Độc Quyền/Cạnh Tranh

[[en]]2. A Corporate and M&A Law Firm of the Year, 2022 – Vietnam[[vi]]2. Doanh nghiệp và Mua bán sáp nhập

[[en]]3. An International Arbitration Law Firm of the Year, 2022 – Vietnam[[vi]]3. Tranh chấp Trọng tài quốc tế

[[en]]4. Most Responsive International Domestic Law Firm of the Year, 2022 – Vietnam[[vi]]4. Hãng Luật Việt Nam và quốc tế phục vụ khách hàng kịp thời nhất.

[[en]]We would like to thank the IHC and the in-house counsel clients who voted for us.[[vi]]Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Cộng đồng Luật sư doanh nghiệp và quý khách hàng đã bình chọn cho LNT&Partners.

[[en]]Congratulations! To all LNT’er who have made this win possible![[vi]]Xin được chúc mừng tới tất cả LNT'er, những người đã cùng chung sức để mang lại thành quả này!

For more information, see In-House Community Magazine: Feb 2023.

Back to firm news