[[en]]LNT & Partners' Success Story Continues with IFLR1000 Recognition[[vi]]Sự thành công của LNT & Partners được tiếp nối với sự công nhận từ IFLR1000
Publishing date:
July 27, 2023
July 27, 2023

[[en]]This morning, IFLR1000 released its rankings of law firms and lawyers in Southeast Asia. LNT & Partners is proud to be listed among the recommended law firms in the general region, particularly in the Vietnamese market.[[vi]]Sáng nay, IFLR1000 đã công bố xếp hạng các công ty luật và luật sư khu vực Đông Nam Á. LNT & Partners tự hào khi tiếp tục nằm trong danh sách các hàng luật được đề xuất trong khu vực nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng.

[[en]]We extend special congratulations to the youngest partner of LNT & Partners, Ms Vu Thanh Minh, whose unwavering efforts over the years have led to her first-time ranking in the Banking & Finance sector as one of the "Rising Star Partners" of the year. Before this, Ms Vu Thanh Minh was recognized as "Future Star" in Energy and Construction by Benchmark Litigation and "Rising Star" in Corporate M&A by Asialaw's leading lawyers.[[vi]]Chúng tôi đặc biệt chúc mừng Luật sư thành viên trẻ nhất của LNT & Partners Vũ Thanh Minh, với những nỗ lực không ngừng qua từng năm của mình, đã lần đầu tiên được IFLF xếp hạng trong lĩnh vực Ngân hàng & Tài chính với tư cách là một trong những “Rising Star Partner” của năm. Trước đó, Ls Vũ Thanh Minh cũng đã được tổ chức Benchmark Litigation xếp hạng “Future stars” trong lĩnh vực Năng lượng và Xây dựng, tổ chức Asialaw xếp hạng “Rising Stars” trong lĩnh vực Doanh nghiệp Mua bán & Sáp nhập.

[[en]]Another partner from LNT & Partners, Dr. Le Net, has received additional recognition in the Energy and Infrastructure sectors, in addition to the highly regarded in the Banking and Finance sector since 2019.[[vi]]Một luật sư khác của LNT & Partners, TS Lê Nết đã được IFLR xếp hạng thêm ở lĩnh vực Năng lượng và cơ sở hạ tầng bên cạnh lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính đã được đánh giá cao từ năm 2019 đến nay.

[[en]]These rankings, acknowledged by globally reputable ranking organizations, are a source of pride for the passion, professionalism, and capabilities of LNT & Partners' lawyers. They serve as a motivation for us to exert even greater efforts in providing the best legal services to our clients.[[vi]]Được ghi nhận, xếp hạng bởi các tổ chức xếp hạng uy tín toàn cầu là thành tựu đáng tự hào cho sự đam mê, sự chuyên nghiệp và năng lực của các luật sư của LNT & Partners. Đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hơn nữa để cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất cho khách hàng.

Back to firm news
Contact
Subcribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.