[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Mr. Nguyen Cong Phu is a partner in charge of the firm’s Dispute Resolution Practice Group and his experience spans over 21 years. His practice areas include reconciliation and resolution of commercial disputes arising from domestic and cross-border transactions, relating to goods transportation, construction investment, banking and finance, and cargo insurance. He also has extensive experience in handling intellectual property disputes, technology transfers, stock and bond transfers, company membership disputes and bankruptcy.

Mr Phu is a paneled arbitrator at Vietnam International Arbitraiton Centre (VIAC) where he is appointed in many cases.

Before joining LNT & Partners, Mr. Phu worked as a judge for the Economic Court of Ho Chi Minh City People’s Court from 1999 to 2020, in which he settled more than 1000 trading dispute cases. He was also appointed as a Deputy Chief Justice of Economic Court of Ho Chi Minh City People’s Court for 14 years.  

Currently, he is a visiting lecturer for Ho Chi Minh City University of Law, the Judicial Academy of the Ministry of Justice of Vietnam, the Academy of Supreme Court, Hutech Univerity and Ton Duc Thang University. Mr. Phu is a regular speaker at domestic and international forums.

Ông Nguyễn Công Phú là Luật sư thành viên đồng phụ trách mảng giải quyết tranh chấp của LNT & Partners với hơn 25 năm kinh nghiệm. Chuyên môn của ông bao gồm hòa giải và giải quyết các tranh chấp thương mại phát sinh từ các giao dịch trong nước và quốc tế, liên quan đến vận chuyển hàng hóa, đầu tư xây dựng, ngân hàng, tài chính và bảo hiểm hàng hóa. Ông còn có kinh nghiệm sâu rộng trong xử lý các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng cổ phần và trái phiếu, tranh chấp về tư cách thành viên công ty và phá sản.

Ông Phú là trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và giải quyết nhiều vụ tranh chấp.

Trước khi gia nhập LNT & Partners, ông Phú giữ vai trò làm Thẩm phán Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1999 đến năm 2020 và đã giải quyết hơn 1000 vụ tranh chấp thương mại. Ông cũng được bổ nhiệm làm Phó Chánh Án Tòa Kinh tế của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 14 năm.

Hiện tại, ông đang là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Học viện tư pháp thuộc Bộ tư pháp Việt Nam, Học viện Tòa án tối cao, Đại học Hutech và Đại học Tôn Đức Thắng. Ông cũng thường xuyên được mời làm diễn giả tại các diễn đàn trong nước và quốc tế.

Memberships
Education

LL.M. (Ho Chi Minh City University of Law, Vietnam)

LL.B. (Ho Chi Minh City University of Law, Vietnam)

Bachelor of Economics (University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam)

Language

English

Vietnamese

Work highlights
Updating information
Publications
Updating information
Updating information
Recognition
Updating information