[[en]]LNT & Partners advised the manufacturing joint venture between Okura and Inabata in Sai Gon - Chan May[[vi]]LNT & Partners tư vấn cho liên doanh trong lĩnh vực sản xuất giữa Okura và Inabata tại Sài Gòn - Chân Mây
Publishing date:
June 7, 2023
June 6, 2023

[[en]]LNT & Partners is honoured to have advised Okura Industry Co., Ltd. (Okura) and its business partner, Inabata & Co., Ltd. (Inabata), in their recent investment endeavours. We assisted them with pre-investment land and environmental due diligence, as well as negotiating and drafting contracts for a 5-hectare land lease in the Sai Gon – Chan May Non-Tariff and Industrial Zone. This land lot will be utilized by the joint venture to operate a manufacturing facility specializing in plastic products. Leveraging the industry expertise of both partners, the joint venture aims to establish a vital link in the product chain for both parties.[[vi]]LNT & Partners vinh dự tư vấn cho Okura Industry Co., Ltd. (Okura) và đối tác Inabata & Co., Ltd. (Inabata), trong nỗ lực đầu tư của hai nhà đầu này. Chúng tôi đã hỗ trợ thẩm định pháp lý liên quan đến đất đai và môi trường ở giai đoạn tiền đầu tư, cũng như soạn thảo và đàm phán các hợp đồng cho mục đích thuê 5 hecta đất trong Khu Công nghiệp và Khu Phi Thuế quan Sài Gòn – Chân Mây. Lô đất này sẽ được liên doanh của Okura và Inabata tại Việt Nam sử dụng cho một cơ sở sản xuất chuyên về các sản phẩm nhựa. Tận dụng chuyên môn trong ngành của cả hai đối tác, liên doanh hướng tới thiết lập nên một liên kết quan trọng trong chuỗi sản xuất cho cả hai bên.

[[en]]Led by our Corporate/M&A Partner, Mr BUI Ngoc Hong, and our Associate TRAN Phan Phuong Tri, we provided guidance to help navigate the Vietnamese regulations in land and environment protection regarding manufacturing business in Vietnam. Furthermore, the team drafted and negotiated the key contracts including the lease agreements, to secure the joint venture’s foothold in Vietnam to implement the investment project.[[vi]]Được dẫn dắt bởi Luật sư Thành viên phụ trách mảng Doanh Nghiệp/Mua bán và Sáp Nhập (M&A), ông Bùi Ngọc Hồng và Cộng sự Trần Phan Phương Tri, chúng tôi đã hướng dẫn các bên đáp ứng các quy định của Việt Nam áp dụng đối với hoạt động sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. Hơn nữa, đội ngũ luật sư đã đảm đương việc soạn thảo và đàm phán các hợp đồng trọng yếucho việc thuê đất, để bảo đảm liên doanh có được vị thế vững chắc cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

[[en]]We also take this opportunity to highlight our expertise in advising legal matters peculiar to the manufacturing sector. With our extensive expertise, we assists efficiently our clients in thissector, particularly concerning land, environmental, and other investment-related matters in manufacturing.[[vi]]Chúng tôi cũng nhân cơ hội này chia sẻ kinh nghiệm của LNT & Partners trong tư vấn pháp lý các yêu cầu hết sức đặc thù của lĩnh vực sản xuất. Với chuyên môn sâu rộng của mình, LNT & Partners luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường và các vấn đề khác có liên quan của lĩnh vực sản xuất.

[[en]]We extend our warmest congratulations to Okura and Inabata on achieving this significant milestone.[[vi]]Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Okura và Inabata với cột mốc quan trọng vừa đạt được này.

Public Release: Link

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information