[[en]]LNT & Partners advised Advanced Micro Devices in securing Vietnam merger clearance for its acquisition of Xilinx[[vi]]LNT & Partners hỗ trợ Advanced Micro Devices trong việc hoàn thành thông báo tập trung kinh tế trong giao dịch mua lại Xilinx
Publishing date:
February 25, 2022
February 25, 2022

[[en]]Our heartiest congratulations to Advanced Micro Devices (AMD) and Xilinx on the successful closing! LNT & Partners antitrust team, lead by partner Tuan Nguyen with associates Thinh Tran and My Tran, is proud to have assisted AMD in securing unconditional Vietnam merger clearance for its US$35 billion acquisition of Xilinx.[[vi]]LNT & Partners xin gửi lời chúc mừng đến Advanced Micro Devices (AMD) và Xilinx đã hoàn tất giao dịch thành công. Đội ngũ luật sư của LNT dưới sự dẫn dắt của LS Nguyễn Anh Tuấn, trưởng nhóm tư vấn luật cạnh tranh cùng các cộng sự Trần Hải Thịnh và Trần Hoàng My, vô cùng tự hào khi hỗ trợ AMD trong việc thực hiện thông báo tập trung kinh tế tại Việt Nam cho giao dịch mua lại Xilinx với giá trị lên tới 35 tỷ USD.

[[en]]With extensive experiences and local insights in this field, we have been entrusted to lead the Vietnam workstream of numerous multi-jurisdictional filing exercises. Over the past 12 months, we have advised on multiple precedent-setting merger filings across various industries including aircraft leasing, ecommerce, healthcare, energy, insurance, industrials and manufacturing.[[vi]]Với kinh nghiệm tư vấn dày dặn và hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc mà các bên thường gặp phải khi thực hiện thông báo tập trung kinh tế, LNT & Partners luôn được tin tưởng giao phó hỗ trợ hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam trong các giao dịch xuyên quốc gia. Trong hơn một năm qua, chúng tôi đã tư vấn cho nhiều giao dịch chưa có tiền lệ trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm thuê máy bay, thương mại điện tử, y tế, năng lượng, bảo hiểm, sản xuất công nghiệp.

[[en]]Press release[[vi]]Thông cáo báo chí: LINK

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information
Contact
Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.