LNT advised Tiki in securing unconditional merger clearance for transaction with Tiki Global Pte Ltd.
Publishing date:
July 28, 2021
July 28, 2021

LNT & Partners assisted Tiki, one of Vietnam’s leading e-commerce platforms, in securing unconditional merger clearance for its sales of a controlling interest to Tiki Global Pte Ltd. Led by antitrust practice head, Dr. Tuan Nguyen and Corporate/M&A partner Thuy Nguyen, the team obtained clearance for the transaction in a remarkable timeline.

LNT & Partners always takes pride in championing Vietnamese businesses: we are beyond honoured to be a driver behind our clients’ business endeavours both at home and abroad.

VCCA’s press release: LINK

*****************

LNT & Partners hỗ trợ Tiki, một trong những công ty thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, trong việc thực hiện thông báo tập trung kinh tế cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần với Tiki Global Pte Ltd. Đội ngũ luật sư của LNT dưới sự dẫn dắt của LS Nguyễn Anh Tuấn, trưởng nhóm tư vấn luật cạnh tranh, đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục thông báo TTKT, hỗ trợ Tiki đạt được tiến độ giao dịch dự kiến.

LNT & Partners tự hào đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam và vinh dự là một nhân tố thúc đẩy kế hoạch kinh doanh của khách hàng trong và ngoài nước.

Thông báo của Cục quản lý cạnh tranh: LINK

Back to firm news
Contact
Subcribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.