[[en]]LNT & Partners advised Dakdrinh Hydropower JSC on a $95 million loan agreement with AIIB and Natixis Bank[[vi]]LNT & Partners tư vấn cho Công ty Đăk Đrinh hợp đồng tín dụng trị giá 95 triệu USD với Ngân hàng AIIB và Natixis
Publishing date:
March 7, 2022
March 7, 2022

[[en]]LNT & Partners is honoured to have advised Dakdrinh Hydropower JSC (PV Power DHC) on a $95 million loan agreement with the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Natixis Bank to refinance the 125MW Dakdrinh Hydropower Plant Project, the largest-scale project on the hydropower ladder system on the Tra Khuc river basin and a key work in the national electricity development planning. This is the first loan of AIIB, a multilateral development bank with 103 member countries, in the field of infrastructure and is a loan without government guarantee.[[vi]]LNT & Partners vinh dự là cố vấn pháp lý cho Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh (PV Power DHC) trong hợp đồng tín dụng trị giá 95 triệu USD với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) và Ngân hàng Natixis nhằm tái cấu trúc Nhà máy Thủy điện Đăk Đrinh, công trình có quy mô lớn nhất trên hệ thống bậc thang thủy điện trên lưu vực sông Trà Khúc và là công trình trọng điểm trong quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia. Đây cũng là khoản vay đầu tiên của AIIB, ngân hàng phát triển đa phương với 103 cổ đông sáng lập, trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và là khoản vay không có bảo lãnh của Chính phủ.

[[en]]The project team was led by partner Net Le and partner Minh Vu on review of transactional documents and negotiation with the banks. They were supported by senior associate Hai Ngo and associate Linh Dang.[[vi]]Đội ngũ luật sư của LNT được dẫn dắt bởi LS thành viên Lê Nết và LS thành viên Vũ Thanh Minh cùng sự hỗ trợ của cộng sự cấp cao Ngô Thanh Hải và cộng sự Lê Thanh Hiếu, tư vấn khách hàng trong việc rà soát tài liệu giao dịch và tham gia đàm phán với các bên liên quan.

[[en]]Press release[[vi]]Thông cáo báo chí: LINK

Back to firm news
Contact
Subcribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.