LNT & Partners advises on the manufacturing and distribution of Sputnik V vaccines in Vietnam
Publishing date:
October 1, 2021
October 1, 2021

Following our legal advice for AstraZeneca on the importation of the first batch of AstraZeneca’s Covid-19 vaccines into Vietnam, LNT & Partners is proud to advise VABIOTECH, SOVICO and DANSON on the Sputnik V Covid-19 vaccines production license and distribution project in Vietnam.

VABIOTECH is the largest vaccine manufacturer and supplier in the National Expanded Immunization Program and the Sputnik V vaccines produced by VABIOTECH are set to be used in the national vaccination program, furthering Vietnam’s efforts in curbing the spread of Covid-19. VABIOTECH’s President, Dr. Do Tuan Dat, commented, "we are pleased to announce the successful production of the first batch of Sputnik V vaccines in Vietnam. The Russian experts have analyzed and evaluated the batch for compliance with regulatory requirements. This first batch is expected to help the Vietnamese people access a new source of quality vaccines, contributing to the fight against Covid-19."

LNT team led by Corporate/M&A partner Thuy Nguyen advised our clients on various legal aspects of this cross-border collaboration, from the licenses required for the production of Sputnik V vaccines, project financing, vaccine supply during the first stage of cooperation, to the distribution of the vaccines in Vietnam and potential abroad in the future.

Press release: LINK

*****************

Tiếp theo dự án hỗ trợ pháp lý cho AstraZeneca trong việc mang vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đến Việt Nam, LNT & Partners tự hào tiếp tục là cố vấn pháp lý cho VABIOTECH, SOVICO và DANSON trong việc phân phối và chuyển nhượng công nghệ sản xuất vắc xin Sputnik V tại Việt Nam.

VABIOTECH là nhà sản xuất và cung cấp vắc xin lớn nhất cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tại Việt Nam và vắc xin Sputnik V do VABIOTECH sản xuất sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng quốc gia, thúc đẩy nỗ lực trong việc hạn chế sự lây lan của Covid-19. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch VABIOTECH cho biết: “Chúng tôi rất vui công bố sản xuất thành công lô vắc xin Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vắc xin này đã được phía Nga phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn. Với lô vắc xin đầu tiên này sẽ giúp cho người dân Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vắc xin chất lượng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.

Đội ngũ luật sư của LNT dưới sự dẫn dắt của LS Nguyễn Xuân Thủy chuyên về mảng tư vấn luật doanh nghiệp/M&A đã hỗ trợ khách hàng trong tất cả các phía cạnh pháp lý của giao dịch từ việc xin giấy phép cần thiết cho việc sản xuất, tài trợ dự án, phân phối vắc xin Sputnik V tại Việt Nam và nước ngoài trong tương lai.

Thông cáo báo chí: LINK

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information
Contact
Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.