[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Mr Hong is in charge of LNT & Partners’ Corporate/M&A practice group. He has assisted foreign investors in all aspects of investment in Vietnam, and is experienced in business restructuring, asset and company acquisitions, private equity matters, and competition law matters.

Mr Hong advises on an array of areas including regulatory compliance, corporate governance, contractual matters, employment, and dispute settlement. His valuable experience extends into many industry sectors, including energy, manufacturing, trading and retail, insurance, fintech, logistics, education, healthcare and pharmaceuticals.

Mr Hong was named an In-house Community’s Commended External Counsel of the Year consecutively through 2017 - 2023. He is a frequent contributor to local and regional business publications and a speaker at conferences and seminars on foreign investment, M&A, corporate governance, and restructuring, contracts, employment, and dispute settlement in Vietnam.

Luật sư Bùi Ngọc Hồng là Luật sư Thành viên phụ trách mảng Doanh nghiệp, sáp nhập & mua lại của LNT & Partners. Ông Hồng hỗ trợ các nhà đầu tư nước trong nhiều khía cạnh đầu tư tại Việt nam và có nhiều kinh nghiệm trong tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán  tài sản và doanh nghiệp, vốn đầu tư tư nhân và các vấn đề phát luật cạnh tranh.

Ông Hồng tư vấn pháp lý trong nhiều lĩnh vực bao gồm tuân thủ, quản trị doanh nghiệp, các vấn đề hợp đồng, lao động và giải quyết tranh chấp với kinh nghiệp trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp như năng lượng, sản xuất, thương mại và bán lẻ, fintech, logistic, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm.

Ông Hồng được vinh danh với Giải thưởng Luật Sư của năm do Cộng Đồng Luật Sư Nội Bộ Doanh Nghiệp bình chọn trong suốt những năm từ 2017 đến 2023. Ông là người có những đóng góp tích cực cho các ấn phẩm và tạp chí doanh nghiệp nội địa và trong khu vực và đồng thời là diễn giả cho các hội nghị, hội thảo tại Việt Nam về đầu tư nước ngoài, sáp nhập và mua lại, quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc, hợp đồng, lao động, và giải quyết tranh chấp.

Memberships

Vietnam Bar Federation

Ho Chi Minh City Bar Association

Inter-Pacific Bar Association (IPBA)

International Bar Association (IBA)

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương (IPBA)

Liên đoàn Luật sư Quốc tế (IBA)

Education

LL.M. (Nagoya University,Japan)

LL.B.(Ho Chi Minh City University of Law, Vietnam)

Thạc sĩ Luật (Đại học Nagoya, Nhật Bản)

Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Language

Vietnamese

English

Japanese(conversational)

Work highlights

Advised International Dairy Products JSC (IDP), in a significant investment deal of approximately USD100 million with Growtheum Capital Partners (GCP), a Singapore-based investment fund;

Advised Taisho Pharmaceutical on acquisition of a controlling stake in Vietnam’s largest pharmaceutical manufacturer DHG Pharmaceutical JSC;

Advised Dragon Capital on all legal aspects (due diligence, deal structuring, transaction documents, closing) for acquiring a solar power plant whose capacity is 49.5MWp from LICOGI 13 Joint Stock Company;

Advised Hanwha Asset Management, Korea's leading comprehensive asset management company on its investment into Grab Financial Group (Series A funding round);

Advised Frutarom on acquisition of controlling stake in a Vietnam-based fragrance manufacturing company;

Advised CJ Logistics on deal structuring and acquiring controlling stake in Gemadept;

Advised en Japan and Navigos on their investment transactions in Vietnam;

Advised Heritas Capital Management on deal structuring and acquisition of a significant minority stake in a local education group;

Advised the owner of VBA in selling shares to ADK Advertising;

Advised Sojitz and MINISTOP on deal structuring and acquiring convenience stores;

Advised FINACCEL PTE. LTD. and relevant parties on a buy-now-pay-later fintech M&A and JV;

Advised H&M on all matters relating to retail stores subject to ENT;

Advised and conducted corporate investigations for a large pharmaceutical company;

Advised Lego on various corporate and commercial matters;

Represented a Japanese machine tool manufacturing company throughout the court proceeding on a dispute with its employee;

Represented a Japanese company throughout the court proceeding on a dispute with its construction contractor;

Advised a Vietnam-Singapore joint venture in logistics regarding all legal aspects (due diligence, transaction documents and closing).

Tư vấn cho International Dairy Products JSC (IDP), trong một thương vụ đầu tư lớn với giá trị tương đương 100 triệu đô với quỹ đầu tư Growtheum Capital Partners (GCP) tại Singapore;

Tư vấn cho Taisho Pharmaceutical mua cổ phần chi phối trong Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, công ty sản xuất dược phẩm lớn nhất của Việt Nam;

Tư vấn cho Dragon Capital về các vấn đề pháp lý (như thẩm định pháp lý, cấu trúc giao dịch, soạn thảo tài liệu giao dịch, tiến hành các thủ tục để hoàn thành giao dịch) trong giao dịch mua lại nhà máy điện mặt trời có công suất 49.5MWp từ Công ty Cổ phần LICOGI 13;

Tư vấn cho Hanwha Asset Management, công ty quản lý tài sản hàng đầu của Hàn Quốc đầu tư vào Grab Financial Group (vòng gọi vốn Series A);

Tư vấn cho Frutarom mua lại phần vốn chi phối trong một công ty sản xuất hương liệu thực phẩm;

Tư vấn cho CJ Logistics về cấu trúc giao dịch và mua lại phần vốn chi phối trong tập đoàn Gemadept;

Tư vấn cho en Japan và Navigos trong các khoản đầu tư tại Việt Nam;

Tư vấn cho quỹ Heritas Capital Management mua các cổ phần đặc biệt trong một tập đoàn giáo dục Việt Nam;

Tư vấn cho chủ sở hữu của VBA bán cổ phần cho ADK Advertising;

Tư vấn cho Sojitz và MINISTOP về cấu trúc giao dịch và mua lại và mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi;

Tư vấn cho FINACCEL PTE. LTD. và các bên liên quan đối với giao dịch M&A và liên doanh trong mảng Mua trước Trả sau (fintech);

Tư vấn cho H&M về các vấn đề liên quan đến các cửa hàng bán lẻ, trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT);

Tư vấn và thực hiện điều tra cho công ty dược quy mô lớn;

Tư vấn cho Lego các vấn đề về doanh nghiệp và thương mại;

Đại diện một công ty sản xuất thiết bị của Nhật Bản tham gia tố tụng tại Tòa án trong tranh chấp với người lao động;

Đại diện một công ty của Nhật trong vụ kiện ở Tòa án chống lại nhà thầu xây dựng;

Tư vấn cho một công ty liên doanh Việt Nam – Singapore trong mảng logistics, về các khía cạnh pháp lý (như thẩm định pháp lý, soạn thảo tài liệu giao dịch, và các thủ tục để hoàn thành giao dịch).

Updating information
Publications

2023, (with Nguyen Quoc Bao), Vietnam’s Sandbox for Fintech: To join or not to join?

2023, (with Nguyen Quoc Bao), Negative Aspects from the negative-list-approach in Vietnam’s market openings under the CPTPP

2023, (with Bui Thi Hong Thi and Tran Phan Phuong Tri), Chambers Global Practice Guides - Technology M&A 2023

2022, (with Hoang Nguyen Ha Quyen, Nguyen Xuan Thuy, and Vu Thanh Minh), Investing in Vietnam 2022

2022, (with Vu Thanh Minh, Le Thanh Hieu, and Nguyen Ngoc Phuong Trinh), Fintech in Vietnam 2022

2022, How to optimise legal support for BNPL services

2021, Manage M&A Projects: Close Your Deal Remotely

2021, (with Huynh Thien Ly, Tran Nguyen Hien Linh & Doan Ngoc Tran), Vietnam Chapter, Chambers Corporate Governance Guide 2021

2021, (with Huynh Thien Ly & Tran Nguyen Hien Linh), Vietnam Chapter, Chambers Corporate and M&A Guide 2021 (Law & Practice)

2021, (with Vu Thanh Minh, Dang Thi Thuy Linh & Le Thanh Hieu), Vietnam Chapter, Chambers Fintech Guide 2021 (Law & Practice)

2020, (with Bui Thi Hong Thi), Share Classes: A Golden Key To Attract Investors Through M&A, Vietnam M&A Outlook 2020 published by Vietnam Investment Review

2020, (With Huynh Thien Ly), Vietnam Chapter, Chambers Corporate Governance Guide 2020

2019, M&A in Vietnam: Changes and New Practices For 2020, Chambers Asia 2020 Corporate M&A Overview

2019, Can backdating be acceptable?, In-House Community

2019, Managing the relationship with special managers in Vietnam, In-House Community: M&A Special Report

2018, Understanding “Business Transfer”, In-House Community

2016, A Liberalized Framework, Vietnam Law Insight (Law blog by LNT & Partners)

2014, Stricter rules and centralized regulator for multi-level sales, Vietnam Investment Review

2014, Greater clarity needed on preferential share details, Vietnam Investment Review

2014, Regulation on multi-level sales: New, stricter rules and new, centralized regulator, Insights at LNT & Partners

2010, (With Huynh Tan Loi), WTO rules pre-empt local law on trade in services

Năm 2023, (đồng tác giả với Nguyễn Quốc Bảo), bài viết Vietnam’s Sandbox for Fintech: To join or not to join?

Năm 2023, (đồng tác giả với Nguyễn Quốc Bảo), bài viết Negative Aspects from the negative-list-approach in Vietnam’s market openings under the CPTPP

Năm 2023, (đồng tác giả với Bùi Thị Hồng Thi và Trần Phan Phương Tri), bài viết Chambers Global Practice Guides - Technology M&A 2023

Năm 2022, (đồng tác giả với Hoàng Nguyễn Hạ Quyên, Nguyễn Xuân Thủy, và Vũ Thanh Minh), bài viết Investing in Vietnam 2022

Năm 2022, (đồng tác giả với Vũ Thanh Minh, Lê Thanh Hiếu, và Nguyễn Ngọc Phương Trinh), bài viết Fintech in Vietnam 2022

Năm 2022, bài viết How to optimise legal support for BNPL services

Năm 2021, bài viết Manage M&A Projects: Close Your Deal Remotely

Năm 2021, (đồng tác giả với Huỳnh Thiên Lý, Trần Nguyễn Hiền Linh, và Đoàn Ngọc Trân), bài viết Vietnam Chapter, Chambers Corporate Governance Guide 2021;

Năm 2021, (đồng tác giả với Huỳnh Thiên Lý và Trần Nguyễn Hiền Linh), bài viết Vietnam Chapter, Chambers Corporate and M&A Guide 2021 (Law & Practice);

Năm 2021, ( đồng tác giả với Vũ Thanh Minh, Đặng Thị Thùy Linh, và Lê Thanh Hiếu), bài viết Vietnam Chapter, Chambers Fintech Guide 2021 (Law & Practice) ;

Năm 2020, (đồng tác giả với Bùi Thị Hồng Thi), bài viết Share Classes: A Golden Key To Attract Investors Through M&A trong ấn phẩm Vietnam M&A Outlook 2020 của Vietnam Investment Review;

Năm 2020, (đồng tác giả với Huỳnh Thiên Lý), bài viết Vietnam Chapter, Chambers Corporate Governance Guide 2020 ;

Năm 2019, bài viết M&A in Vietnam: Changes and New Practices For 2020, Chambers Asia 2020 Corporate M&A Overview;

Năm 2019, bài viết Can backdating be acceptable?, In-House Community;

Năm 2019, bài viết Managing the relationship with special managers in Vietnam, In-House Community: M&A Special Report;

Năm 2018, bài viết Understanding “Business Transfer”, In-House Community;

Năm 2016, bài viết A Liberalized Framework, Vietnam Law Insight;

Năm 2014, bài viết Stricter rules and centralized regulator for multi-level sales, Vietnam Investment Review;

Năm 2014, Greater clarity needed on preferential share details, Vietnam Investment Review;

Năm 2010, (đồng tác giả với Huỳnh Tấn Lợi), WTO rules pre-empt local law on trade in services.

Updating information
Updating information
Recognition
Commended External Counsel of the Year 2022 & 2023, In-House Community
ALB SE Asia Law Awards 2022 - Dealmaker of the Year (Finalist)
Recommended Lawyer in Corporate and M&A 2022 and 2021, the Legal 500 Asia-Pacific
In-House Community – Commended External Counsel of the Year, 2021
In-House Community’s Commended External Counsel of the Year, 2020
In-House Community’s Commended External Counsel of the Year, 2019
In-House Community’s Commended External Counsel of the Year, 2018
In-House Community - Commended External Counsel of the Year, 2017