The second Seminar for GES scholars in 2023 hosted by LNT & Partners
Publishing date:
August 2, 2023
August 2, 2023

[[en]]LNT & Partners was pleased to welcome scholars of GES for the second time in this year at our HCM city office.[[vi]]LNT & Partners rất vui khi lần thứ hai trong năm được đón tiếp các bạn scholar của GES tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

[[en]]During the seminar, our Senior Associate, Mr. Nguyen Quoc Bao shared his experiences as a lawyer and gave the GES scholars practical advice on self-improvement and choosing the right working environment after graduation.[[vi]]Tại buổi Seminar này, Cộng sự cấp cao Nguyễn Quốc Bảo đã chia sẻ với các bạn scholar của Globalized Era Scholarship - HCMC về kinh nghiệm hành nghề luật sư, đưa ra những lời khuyên thiết thực về rèn luyện bản thân và lựa chọn môi trường phù hợp cho bản thân sau khi tốt nghiệp.

[[en]]We hope that our Values is continuing a resource of inspiration for the future young generation of the law profession.[[vi]]LNT & Partners hy vọng rằng những Giá trị cốt lõi của mình sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ ngành luật tương lai.

Back to firm news