Please download our legal briefing here.
Publishing date:
3/8/2022
April 21, 2022

[[en]]The increase in distance commerce came hand in hand with an increase in the use of cashless payments and e-finance. The pandemic has thus accelerated the process of global digital transformation, creating a premise for the strong rise of the fintech sector. LNT & Partners would like to present our latest contribution to the Chambers Fintech 2022 Global Practice Guide. Our Partners Minh Vu and Hong Bui, joined in collaboration by associates Hieu Le and Trinh Nguyen, contributed the Vietnam chapter on Law & Practice to the just published.[[vi]]Sự phát triển không ngừng của thương mại đã kéo theo sự gia tăng trong việc sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và các phương thức thanh toán điện tử khác. Đặc biệt, đại dịch toàn cầu đã thúc đẩy mãnh mẽ quá trình chuyển đổi số, tạo tiền đề cho sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech). LNT & Partners xin trân trọng giới thiệu số ra mới nhất của Chambers Fintech 2022 Global Practice Guide, một trong ấn phẩm hàng đầu trong lĩnh vực này. Đội ngũ luật sư tại LNT & Partners đã tham gia thực hiện nội dung Việt Nam – Law & Practice dưới sự hợp tác của LS Vũ Thanh Minh và LS Bùi Ngọc Hồng và các cộng sự Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương Trinh.

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
There is no external resources
Contact
Subcribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.