Please download our legal briefing here.
Publishing date:
1/3/2022
November 15, 2021

LNT & Partners would like to present our latest contribution to the published Chambers Project Finance Guide 2021, one of a series of publications providing an overview of project finance laws and regulations across a variety of jurisdictions.

Our Partners Net Le and Minh Vu, joined in collaboration by senior associate Hai Ngo and associate Linh Dang, contributed the Vietnam chapter on Law & Practice. The guide provides the latest legal information on public-private partnership (PPP) transactions, guarantees and security, judgments of foreign courts, foreign investment, structuring and documentation considerations, bankruptcy and insolvency, insurances, tax, and project and financing agreements.

Read Vietnam chapter at: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/project-finance-2021/vietnam

Read all contributions at: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/project-finance-2021

*****************

LNT & Partners trân trọng giới thiệu số ra mới nhất của Chambers Project Finance Guide 2021, một trong các ấn phẩm về tài chính dự án trên phạm vi của nhiều quốc gia.

Đội ngũ luật sư tại LNT & Partners đã tham gia thực hiện nội dung về Việt Nam dưới sự hợp tác của luật sư thành viên Lê Nết, luật sư thành viên Vũ Thanh Minh và các cộng sự Ngô Thanh Hải và Đặng Thị Thùy Linh. Nội dung cung cấp các thông tin pháp luật mới nhất về giao dịch dưới hình thức đối tác công tư (PPP), biện pháp bảo đảm, phán quyết của tòa án nước ngoài, đầu tư nước ngoài, phá sản, bảo hiểm, thuế, dự án và các thỏa thuận tài chính.

Tìm hiểu thêm chương về Việt Nam tại: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/project-finance-2021/vietnam

Tìm hiểu thêm các chương về các quốc gia khác tại: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/project-finance-2021

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
There is no external resources
Contact
Subscribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.