Chambers Global Practice Guides - Fintech in Vietnam 2024: How the Legal Landscape Looks Like
Please download our legal briefing here.
Publishing date:
12/4/2024
April 12, 2024

[[en]]The Vietnamese fintech landscape is exciting, but navigating the legal pathways can be complex.[[vi]]Thị trường Fintech tại Việt Nam đầy “hứa hẹn”, nhưng đối mặt không ít vấn đề pháp lý phức tạp.

[[en]]In this context, our Partners, BUI Ngoc Hong and VU Thu Minh, with Senior Associates NGUYEN Quoc Bao and NGUYEN Dieu Quynh, contribute their insights about trend and developments of ‘fintech wave’ to Chambers and Partners' Project: Fintech Global Practice Guide 2024.[[vi]]Trong bối cảnh này, Luật Sư Thanh viên Bùi Ngọc Hồng, Luật sư Thành viên Vũ Thanh Minh, Luật sư Nguyễn Quốc Bảo và Luật sư Nguyễn Diệu Quỳnh đã có những chia sẻ về bối cảnh và xu hướng thị trường xoay quanh ‘làn sóng fintech’ trong dự án Tài Liệu Pháp Lý được xuất bản bởi Chambers and Partners - cung cấp thông tin mới nhất về luật và thực tiễn liên quan đến công nghệ tài chính trên toàn thế giới.

[[en]]This guide provides a legal outlook on fintech sector, as well as a wide range of aspects that affect the fintech businesses, including online lenders, payment processors, insurtech, blockchain and banking, ect.[[vi]]Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về mặt pháp lý trong lĩnh vực công nghệ tài chính, cũng như một loạt các yếu tố khác ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, bao gồm: các công ty cho vay trực tuyến, các công ty xử lý thanh toán, bảo hiểm công nghệ, blockchain và ngân hàng, v.v.

[[en]]To read the full guide, please visit:[[vi]]Bài viết được đăng tải tại: 

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
There is no external resources