[[en]]LNT Scholarship 2023: 7 students from Hanoi Law University have been awarded scholarships by LNT & Partners[[vi]]Học bổng LNT 2023: 7 sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội nhận học bổng của LNT & Partners
Publishing date:
December 27, 2023
December 27, 2023

[[en]]This afternoon, at Hanoi Law University, representatives from LNT & Partners awarded LNT scholarships to final-year students of the University. This marks the second consecutive year that LNT & Partners has organized a scholarship program consisting of five merit scholarships and two scholarships for needy students. Seven students excelled in a rigorous selection process three months before the award, including an initial screening with 36 applications and an interview round with 22 candidates.[[vi]]Chiều nay, tại trường Đại học Luật Hà Nội, đại diện công ty Luật LNT & Partners đã trao học bổng LNT cho các bạn sinh viên năm cuối của Trường. Đây là năm thứ hai liên tiếp LNT & Partners tổ chức chương trình học bổng gồm 05 học bổng khuyến học và 02 học bổng dành cho các bạn sinh viên khó khăn. 7 bạn sinh viên đã xuất sắc vượt qua chương trình tuyển chọn nghiêm túc trong vòng 3 tháng với phòng sơ loại gồm 36 hồ sơ và vòng phỏng vấn với 22 bạn ứng viên.

[[en]]To pass the initial selection, in addition to submitting documents such as self-introduction letters and transcripts (with a minimum GPA of 7.5 on a scale of 10), applicants were required to write an essay on the theme, "If you could leave one lasting impact on the world, what would it be? How do you plan to work toward achieving this impact?" In addition to receiving a scholarship valued at 5,000,000 VND each, the students also have the opportunity to intern (with allowance) at the LNT & Partners office and the chance to undergo training at the LNT office in Singapore.[[vi]]Để vượt qua vòng sơ tuyển, ngoài thư giới thiệu bản thân, bảng điểm (điểm trung bình tối thiểu đạt 7.5 tính trên thang điểm 10), các ứng viên cần viết 1 bài luận về chủ đề “If you could leave one lasting impact on the world, what would it be? How do you plan to work toward achieving this impact?”. Bên cạnh việc nhận được phần học bổng trị giá 5.000.000/phần, các bạn sinh viên còn có cơ hội được thực tập (có phụ cấp) tại văn phòng LNT & Partners và có cơ hội được kiến tập tại văn phòng LNT tại Singapore.

[[en]]LNT & Partners sincerely thank the Board of Directors of Hanoi Law University, professors, and students who participated in and supported the LNT & Partners scholarship program. We hope that the LNT scholarship program will become an anticipated annual activity for the law student community. We look forward to continuing their collaboration with Hanoi Law University in the coming years.[[vi]]LNT & Partners xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường đại học Luật Hà Nội, các thầy cô và các bạn sinh viên đã tham gia và ủng hộ chương trình học bổng LNT & Partners. Chúng tôi hi vọng chương trình Học bổng LNT sẽ trở thành hoạt động thường niên được mong đợi của cộng đồng sinh viên ngành luật và mong muốn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Trường đại học luật Hà Nội trong các năm tiếp theo.

Back to firm news