Please download our legal briefing here.
Publishing date:
7/4/2022
April 7, 2022

[[en]]The Asia-Pacific Antitrust Review 2022 edition of Global Competition Review Insight, one of a series of publications navigating the world’s increasingly complex competition regimes, is out! Our Partner Tuan Nguyen joined in collaboration by associates Tran Hai Thinh and Tran Hoang My contributed the Vietnam chapter to the just published. [[vi]]LNT & Partners xin trân trọng giới thiệu số ra mới nhất của “Asia-Pacific Antitrust Review 2022” do Global Competition Review Insight phát hành, một trong ấn phẩm về các chế độ cạnh tranh trên thế giới. Đội ngũ luật sư tại LNT & Partners đã tham gia thực hiện nội dung tại Việt Nam dưới sự hợp tác của trưởng nhóm tư vấn luật cạnh tranh Nguyễn Anh Tuấn và các cộng sự Trần Hải Thịnh và Trần Hoàng My.

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
There is no external resources