[[en]]LNT & Partners advised private equity fund Eastbridge Partners on an acquisition of a strategic interest in USM Healthcare Medical Devices Factory JSC[[vi]]LNT & Partners tư vấn pháp lý cho Eastbridge Partners mua cổ phần tại USM Healthcare
Publishing date:
April 28, 2022
April 28, 2022

[[en]]LNT & Partners is honoured to have advised private equity fund Eastbridge Partners on an acquisition of a strategic interest in USM Healthcare Medical Devices Factory JSC, the first coronary stent manufacturer in Vietnam. The transaction marks a new milestone in the development and the future success of the two businesses, promising to promote Vietnam's medical equipment manufacturing industry to a higher level. The project team was led by partner Tuan Nguyen assisted our client on all stages of the transaction.[[vi]]LNT & Partners vinh dự là cố vấn pháp lý cho Quỹ đầu tư tư nhân Eastbridge Partners mua cổ phần tại Công ty cổ phần nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare, công ty đầu tiên ở Việt Nam sản xuất các sản phẩm tim mạch. Giao dịch đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển và thành công của hai doanh nghiệp, cùng hợp tác đưa nền công nghiệp sản xuất thiết bị y tế Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Đội ngũ luật sư của LNT được dẫn dắt bởi LS thành viên Nguyễn Anh Tuấn đã hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn để hoàn thành giao dịch.

[[en]]Press release[[vi]]Thông cáo báo chí: LINK


Back to firm news