Event information
Starting from
17
July
2020
8:15 am
Until
17
July
2020
12:30 am
Location:
Phòng Cát Bà, Khách sạn TQT 2, 95 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Pricing:
Add to calendar:
Download ICS
Share this event
Register
Thời gian Nội dung Diễn giả
08:15 – 08:30 Đăng ký
08:30 – 08:45 Giới thiệu
Mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Luật PPP mới
Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF
08:45 – 09:30 Cơ cấu để mang lại thành công cho mô hình đối tác Công – Tư
Hình thức phân bổ rủi ro đặc thù và các nhân tố giúp giảm thiểu rủi ro trong các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư
Ông Mr. Adam Moncrieff – Luật sư điều hành, Allen & Overy
09:30 – 10:30 Thảo luận nhóm và Hỏi-Đáp (Q&A) (1)

Các cơ hội trong mô hình đối tác Công – Tư
Các vấn đề pháp lý đối với các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư tại Việt Nam
Các ví dụ về các trường hợp thành công và thất bại của mô hình đối tác Công – Tư
Ông Trần Anh Đức – Luật sư thành viên, Allen & Overy
Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF
Ông Lê Nết Luật sư thành viên, LNT & Partners
Ông Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, YKVN
Ông Adam Moncrieff – Luật sư điều hành, Allen & Overy
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
10:45 – 11:15 Ảnh hưởng của pháp luật áp dụng Việt Nam với hợp đồng dự án Ông Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, YKVN
11:15 – 12:15 Thảo luận nhóm và Hỏi-Đáp (Q&A) (2)

Các vấn đề pháp lý đối với các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư tại Việt Nam
Kinh nghiệm đàm phán
Ông Trần Anh Đức – Luật sư thành viên, Allen & Overy
Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF
Ông Lê Nết Luật sư thành viên, LNT & Partners
Ông Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, YKVN
12:30 Ăn trưa
Read more

Ông Trần Anh Đức – Luật sư thành viên, Allen & Overy

Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF

Ông Lê Nết Luật sư thành viên, LNT & Partners

Ông Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, YKVN

Ông Adam Moncrieff – Luật sư điều hành, Allen & Overy

Ms. Nguyen Thi Hue

Tel: + 097 335 3414
Email: info@vblc.com.vn

No items found.
Related events