VAW 2020 - Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020
Event information
Starting from
15
June
2020
8:00 am
Until
19
June
2020
5:00 pm
Location:
Zoom
Pricing:
Free
Add to calendar:
Download ICS
Share this event
Register

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020 được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 15 - 19/06/2020, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

LNT & Partners vinh dự đồng hành tài trợ và góp mặt trao đổi trong các buổi hội thảo sắp tới.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020 được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 15 - 19/06/2020, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

LNT & Partners vinh dự đồng hành tài trợ và góp mặt trao đổi trong các buổi hội thảo sắp tới.

Read more
Thời gian Nội dung Diễn giả
08:15 – 08:30 Đăng ký
08:30 – 08:45 Giới thiệu
Mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Luật PPP mới
Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF
08:45 – 09:30 Cơ cấu để mang lại thành công cho mô hình đối tác Công – Tư
Hình thức phân bổ rủi ro đặc thù và các nhân tố giúp giảm thiểu rủi ro trong các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư
Ông Mr. Adam Moncrieff – Luật sư điều hành, Allen & Overy
09:30 – 10:30 Thảo luận nhóm và Hỏi-Đáp (Q&A) (1)

Các cơ hội trong mô hình đối tác Công – Tư
Các vấn đề pháp lý đối với các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư tại Việt Nam
Các ví dụ về các trường hợp thành công và thất bại của mô hình đối tác Công – Tư
Ông Trần Anh Đức – Luật sư thành viên, Allen & Overy
Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF
Ông Lê Nết Luật sư thành viên, LNT & Partners
Ông Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, YKVN
Ông Adam Moncrieff – Luật sư điều hành, Allen & Overy
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
10:45 – 11:15 Ảnh hưởng của pháp luật áp dụng Việt Nam với hợp đồng dự án Ông Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, YKVN
11:15 – 12:15 Thảo luận nhóm và Hỏi-Đáp (Q&A) (2)

Các vấn đề pháp lý đối với các dự án theo mô hình đối tác Công – Tư tại Việt Nam
Kinh nghiệm đàm phán
Ông Trần Anh Đức – Luật sư thành viên, Allen & Overy
Ông Trần Tuấn Phong – Luật sư sáng lập, VILAF
Ông Lê Nết Luật sư thành viên, LNT & Partners
Ông Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành, YKVN
12:30 Ăn trưa

Mọi thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin điện tử chính thức của VIAC:

Website: http://www.viac.vn/

Mọi thông tin chi tiết được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin điện tử chính thức của VIAC:

Website: http://www.viac.vn/

No items found.
Related events