Hội thảo | Giao dịch thương mại trên sàn thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý quan trọng
[[en]]Event information[[vi]]Thông tin sự kiện
[[en]]Starting from[[vi]]Bắt đầu
10
November
2020
8:00 am
[[en]]Until[[vi]]Đến
10
November
2020
11:30 am
[[en]]Location[[vi]]Địa điểm:
Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM
[[en]]Pricing[[vi]]Giá:
Free
[[en]]Add to calendar[[vi]]Thêm vào lịch:
Download ICS
[[en]]Share this event[[vi]]Chia sẻ sự kiện này
[[en]]Register[[vi]]Đăng ký

Năm 2020, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh chóng và đa dạng; sàn thương mại điện tử đóng vai trò là cầu nối liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp việc trao đổi hàng hóa, thực hiện giao dịch trở nên hiện đại và thuận lợi hơn nhiều so với trước đây.

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch thông qua sàn thương mại điện tử, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) và Hiệp hội Thương mại Điện tử (VECOM) tổ chức Hội thảo "Giao dịch thương mại trên sàn thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý quan trọng".

Năm 2020, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh chóng và đa dạng; sàn thương mại điện tử đóng vai trò là cầu nối liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp việc trao đổi hàng hóa, thực hiện giao dịch trở nên hiện đại và thuận lợi hơn nhiều so với trước đây.

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch thông qua sàn thương mại điện tử, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) và Hiệp hội Thương mại Điện tử (VECOM) tổ chức Hội thảo "Giao dịch thương mại trên sàn thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý quan trọng".

[[en]]Read more[[vi]]Đọc thêm
No items found.
Related events