Hội thảo | Điểm mới và các lưu ý cho doanh nghiệp về Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020
[[en]]Event information[[vi]]Thông tin sự kiện
[[en]]Starting from[[vi]]Bắt đầu
04
November
2020
8:00 am
[[en]]Until[[vi]]Đến
04
November
2020
11:30 am
[[en]]Location[[vi]]Địa điểm:
Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
[[en]]Pricing[[vi]]Giá:
Free
[[en]]Add to calendar[[vi]]Thêm vào lịch:
Download ICS
[[en]]Share this event[[vi]]Chia sẻ sự kiện này
[[en]]Register[[vi]]Đăng ký

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giải đáp những vướng mắc, cập nhập và hướng dẫn về Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố với chuyên đề "Điểm mới và các lưu ý cho doanh nghiệp về Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020" với sự tham gia của Bà Hoàng Nguyễn Hạ Quyên - Luật sư điều hành LNT & Partners.

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giải đáp những vướng mắc, cập nhập và hướng dẫn về Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố với chuyên đề "Điểm mới và các lưu ý cho doanh nghiệp về Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020" với sự tham gia của Bà Hoàng Nguyễn Hạ Quyên - Luật sư điều hành LNT & Partners.


[[en]]Read more[[vi]]Đọc thêm
No items found.
Related events