Lexology Getting The Deal Through – Real Estate 2022
Please download our legal briefing here.
Publishing date:
25/4/2022
April 25, 2022

[[en]]LNT & Partners would like to present our latest contribution to the GTDT – Real Estate 2022. Authored by our real estate law head Tran Thai Binh and associate Duong Thi Minh Han, the Vietnam chapter provides reader with a quick reference guide enabling side-by-side comparison of local insights, including an overview of the legal system; registration and recording; treatment of foreign owners and tenants and of commercial versus residential property; planning and land use; compulsory purchase or condemnation of real estate; bankruptcy and insolvency; use of investment vehicles; acquisitions and leases, including environmental considerations; financing; and recent trends.[[vi]]LNT & Partners xin trân trọng giới thiệu số ra mới nhất của GTDT – Real Estate 2022, một trong ấn phẩm hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Đội ngũ luật sư tại LNT & Partners dưới sự hợp tác của LS Trần Thái Bình và cộng sự Dương Thị Minh Hân đã tham gia thực hiện nội dung tại Việt Nam. Ấn phẩm cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan các quy định pháp luật về bất động sản tại địa phương cũng như các hướng dẫn tham khảo, bao gồm các vấn đề về hệ thống pháp luật; đăng ký và lưu trữ; quy định đối với chủ cho thuê/người thuê là người nước ngoài và nhà ở; quy hoạch và sử dụng đất; bất động sản mua lại bắt buộc hoặc bị phá hủy; phá sản và vỡ nợ; sử dụng phương thức đầu tư; mua lại và cho thuê gồm cân nhắc về môi trường, tài chính; và các xu hướng gần đây.

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
There is no external resources
Contact
Subcribe
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.