[[en]]Tet 2024 Celebration Event organized by the Vietnamese Embassy in Singapore[[vi]]Chương trình Tết cộng đồng đón xuân Giáp Thìn 2024 tại Singapore
Publishing date:
January 30, 2024
January 30, 2024

[[en]]LNT & Partners is proud to co-sponsor of the Tet celebration event to celebrate the Lunar New Year of the Dragon. The event was organized by the Vietnamese Embassy in Singapore on the evening of January 27, 2024, with the participation of over 400 Vietnamese expatriates living and working there.[[vi]]LNT & Partners tự hào là đối tác đồng tài trợ của chương trình Tết cộng đồng đón xuân Giáp Thìn, được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vào chiều tối ngày 27/01/2024, với sự tham gia đông đảo của hơn 400 người Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại quốc đảo này.

[[en]]On this occasion, we had the opportunity to launch the second edition of the Vietnam Investment Guidebook, written by the legal team of LNT & Partners, providing an overview of the legal system in Vietnam applicable to foreign investors and businesses. With diverse content, the book contains information ranging from business types to specific issues in various industries and sectors. Official information about the Vietnam Legal Guidebook will be announced soon.[[vi]]Nhân dịp này, chúng tôi đã có cơ hội được giới thiệu quyển sách Vietnam Investment Guidebook phiên bản thứ 2, được biên soạn bởi đội ngũ luật sư của LNT & Partners đến cộng đồng, mang đến cái nhìn tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam áp dụng cho những nhà đầu tư và doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Với nội dung đa dạng, cuốn sách chứa đựng thông tin từ loại hình doanh nghiệp cho đến những vấn đề đặc thù trong các ngành và lĩnh vực cụ thể. Thông tin chính thức cuốn sách Vietnam Legal Guidebook sẽ được thông báo đến quý vị trong thời gian sớm nhất.

More information about the event can be found at: Link 1, Link 2, Link 3

External resources
PDF Document:
Download PDF
External link:
Open link
Updating information