[[en]]Talkshow "Decoding of Successfull Lawyers' Careers"[[vi]]toạ đàm “Giải mã thành công nghề luật sư trong kỉ nguyên số”
[[en]]Event information[[vi]]Thông tin sự kiện
[[en]]Starting from[[vi]]Bắt đầu
20
January
2024
1:30 pm
[[en]]Until[[vi]]Đến
20
January
2024
5:00 pm
[[en]]Location[[vi]]Địa điểm:
Trực tiếp tại Phòng họp trực tuyến, tầng 2, Học viện Tư pháp, số 821, Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
[[en]]Pricing[[vi]]Giá:
Free
[[en]]Add to calendar[[vi]]Thêm vào lịch:
Download ICS
[[en]]Share this event[[vi]]Chia sẻ sự kiện này
[[en]]Register[[vi]]Đăng ký

[[en]]On Saturday afternoon, January 20, 2024, our Partner Bui Ngoc Hong will attend as the moderator for Talkshow "Decoding of Successfull Lawyers' Careers" organized by the Cooperation Center for Lawyer Training on International Trade, Judicial Academy.[[vi]]Chiều Thứ 7 ngày 20/1/2024, Luật sư thành viên Bùi Ngọc Hồng sẽ làm Điều phối viên cho toạ đàm “Giải mã thành công nghề luật sư trong kỉ nguyên số” do Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện tư pháp tổ chức.

[[en]]Don't miss the opportunity to gain isnsights and explore about career development experiences for future legal professionals![[vi]]Đừng bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe và giao lưu với các diễn giả về những kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp cho các bạn trẻ!

[[en]]On Saturday afternoon, January 20, 2024, our Partner Bui Ngoc Hong will attend as the moderator for Talkshow "Decoding of Successfull Lawyers' Careers" organized by the Cooperation Center for Lawyer Training on International Trade, Judicial Academy.[[vi]]Chiều Thứ 7 ngày 20/1/2024, Luật sư thành viên Bùi Ngọc Hồng sẽ làm Điều phối viên cho toạ đàm “Giải mã thành công nghề luật sư trong kỉ nguyên số” do Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, Học viện tư pháp tổ chức.

[[en]]Don't miss the opportunity to gain isnsights and explore about career development experiences for future legal professionals![[vi]]Đừng bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe và giao lưu với các diễn giả về những kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp cho các bạn trẻ!

[[en]]Read moreơ[[vi]]Đọc thêm

Diễn giả khách mời:

Luật sư Bùi Ngọc Hồng – Luật sư thành viên Công ty Luật LNT & Partners (Moderator)

Luật sư Nguyễn Hải Vân - Giám đốc Cấp cao-Pháp chế, Suntory PepsiCo Việt Nam

Luật sư Nguyễn Xuân Hiển – Luật sư cấp cao Công ty Luật Allens

No items found.
Related events