[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Thinh Vu stands as a prominent associate at LNT & Partners, based in our Hanoi and Singapore offices, she has amassed over five years of experience in the field of infrastructure projects and dispute resolution. Her remarkable career at LNT has been marked by her involvement in several high-profile projects, solidifying her reputation as a trusted legal advisor in the industry.

As one of key members of our counsel team, Ms. Thinh has played a pivotal role in providing expert contract advice on transformative projects. Notably, she has been instrumental in advising on the development of new metro lines in Hanoi and Ho Chi Minh City. She has also been in advising on Engineering, Procurement, and Construction (EPC) contracts in the renewable energy sector. Her meticulous attention to detail and profound understanding of complex contractual arrangements have ensured that these projects progress smoothly and efficiently, minimizing potential legal risks and contributing to their overall success.

Vũ Thị Thịnh là cộng sự nổi bật tại LNT & Partners, làm việc tại văn phòng Hà Nội và phụ trách văn phòng Singapore của LNT. Bà có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các dự án cơ sở hạ tầng và giải quyết tranh chấp. Sự nghiệp ấn tượng của bà Thịnh được đánh dấu bằng việc tham gia một số dự án tầm cỡ, củng cố danh tiếng của bà với tư cách là cố vấn pháp lý uy tín trong ngành.

Là một trong những thành viên trụ cột của nhóm luật sư tư vấn tại LNT, bà Thịnh đóng vai trò cung cấp những tư vấn chuyên môn về hợp đồng cho các dự án mang tính chuyển đổi. Tiêu biểu, bà đóng góp trong việc tư vấn phát triển các tuyến tàu điện ngầm mới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bà cũng từng tư vấn về các hợp đồng Thiết kế, Mua sắm và Xây dựng (Hợp đồng tổng thầu EPC) trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Sự cẩn trọng tỉ mỉ và hiểu biết sâu rộng về các điều khoản phức tạp trong hợp đồng giúp bà Thịnh tư vấn cho các dự án tiến triển suôn sẻ và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro pháp lý tiềm ẩn và góp phần vào sự thành công chung của các dự án.

Memberships
Education

Bachelor (Hanoi Law University, Vietnam)

Vietnam judicial Academy

Cử nhân Luật ( Trường Đại học Luật Hà Nội,Việt Nam)

Học viện Tư pháp Việt Nam

Language

Vietnamese

English

Work highlights

Advised PV Power in EPC contract for combined cycle LNG power project Nhon Trach 3 & 4 for total capacity of 1.5 GW;

Advised Korean contractor in the consortium agreement with other foreign contractor to implement EPC Contract in Vietnam;

Advised a listed power developer in calling for foreign investment to develop 150mwp wind projects in central province Vietnam;

Advised a local developer signing EPC contract with Japan contractor to develop 50mwp solar Project in central province Vietnam;

Advised a well-known chemistry company in setting up legal entity in Vietnam;

Local adviser to a foreign developer in obtaining PDP8 supplement and survey license a mega offshore wind project in central province Vietnam;

Advised a subsidiary of Vietnam Electricity Group in implement CSA with foreign contractor;

Advised a subsidiary of an energy conglomerate in the $US100 million EPC dispute with Korean Contractor;

Advised a state company in the dispute with Korean Contractor related to an expressway project in North Vietnam;

Advised an energy conglomerate in the bond transaction with foreign trader related to coal trading;

Advised an energy conglomerate in the bond dispute with foreigner trader in the VIAC;

Advised an energy conglomerate in dispute with EPC contractor in pipeline project in Vietnam.

Tư vấn cho PV Power trong hợp đồng EPC dự án điện LNG chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 3 & 4 với tổng công suất 1,5 GW;

Tư vấn cho nhà thầu Hàn Quốc trong thỏa thuận liên danh với các nhà thầu nước ngoài khác để thực hiện Hợp đồng EPC tại Việt Nam;

Tư vấn cho một công ty niêm yết phát triển điện thực hiện huy động đầu tư nước ngoài để phát triển các dự án điện gió 150mwp tại các tỉnh miền Trung Việt Nam;

Tư vấn cho một công ty phát triển điện trong nước ký hợp đồng EPC với nhà thầu Nhật Bản để phát triển Dự án năng lượng mặt trời 50mwp tại tỉnh miền trung Việt Nam;

Tư vấn cho một công ty hóa chất nước ngoài nổi tiếng trong việc thành lập pháp nhân tại Việt Nam;

Tư vấn cho một nhà phát triển nước ngoài trong việc xin cấp phép khảo sát và mở rộng PDP8 cho một dự án điện gió ngoài khơi lớn ở tỉnh miền trung Việt Nam;

Tư vấn cho một công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc thực hiện hợp đồng CSA với nhà thầu nước ngoài;

Tư vấn cho một công ty con của một tập đoàn năng lượng trong vụ tranh chấp EPC trị giá 100 triệu USD với Nhà thầu Hàn Quốc;

Tư vấn cho một doanh nghiệp nhà nước trong vụ tranh chấp với Nhà thầu Hàn Quốc liên quan đến dự án đường cao tốc miền Bắc Việt Nam;

Tư vấn cho một tập đoàn năng lượng trong thương vụ giao dịch trái phiếu với thương nhân nước ngoài liên quan đến kinh doanh than;

Tư vấn cho một tập đoàn năng lượng trong vụ tranh chấp trái phiếu với thương nhân nước ngoài tại VIAC;

Tư vấn cho một tập đoàn năng lượng đang tranh chấp với tổng thầu EPC trong dự án đường ống tại Việt Nam.

Publications

2019, (with Le Net), “Crafting a workable PPP law in 2020”, Vietnam Investment Review

2019, (cùng Lê Nết), “Craftinga workable PPP law in 2020”, Vietnam Investment Review

Updating publications
Updating informations, please come back later
Recognition
I am participating in some competitions but the jury is on vacation somewhere