[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Mr Thuy, with over 14 years of experience in legal practice, is a Partner at LNT & Partners. He has successfully advised a number of foreign investors, domestic companies and regulatory agencies in Vietnam on mergers and acquisitions, corporate, labor and real estate law.

Furthermore, Mr Thuy also achieved the Best Graduation Thesis on competition law after graduating from Ho Chi Minh City University of Law. He is frequently sought after for comments on drafts of legal regulations for investment law, enterprise law and planning law. Mr. Nguyen is also a contributor for Vietnam Investment Review, Vietnam News, Global Legal Insights, IFLR, Inhouse Community and other international legal magazines.

Ông Thủy, với hơn 14 năm kinh nghiệm trong thực tiễn pháp lý, là Luật sư Thành viên của LNT & Partner. Ông đã tư vấn thành công cho các nhà đầu tư nước ngoài, các công ty trong nước và các cơ quan quản lý tại Việt Nam về luật sáp nhập & mua lại, doanh nghiệp, lao động và bất động sản.

Hơn nữa, Ông Thủy cũng đã đạt được danh hiệu Luận Án Tốt Nghiệp xuất sắc nhất về luật cạnh tranh khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông thường xuyên đươc yêu cầu cho ý kiến về dự thảo các quy định về luật đầu tư, luật doanh nghiệp và kế hoạch soạn thảo luật. Ông Thủy cũng thường xuyen đóng góp cho các ấn phẩm của Vietnam Investment Review, Vietnam News, Global Legal Insights, IFLR, Inhouse Community, và các tạp chí luật quốc tế khác.

Memberships

Inter-Pacific Bar Association (IPBA)

International Bar Association (IBA)

Law Association for Asia and the Pacific

Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương (IPBA)

Liên đoàn Luật sư Quốc tế (IBA)

Hội Luật Châu Á và Thái Bình Dương  (LAWASIA)

Education

LL.B (Ho Chi Minh City University of Law, Vietnam)

Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Language

Vietnamese

English

Work highlights

Advised Taisho Pharmaceutical on a USD 107.4 million acquisition of a controlling stake in Vietnam’s largest pharmaceutical manufacturer DHG Pharmaceutical JSC.

Advised Hanwha Asset Management on acquisition of majority shares in a Singaporean Company.

Advised VABIOTECH, SOVICO and DANSON on the Sputnik V Covid-19 vaccines production license and distribution project in Vietnam.

Advised Tiki on legal matters regarding the procedure for increasing its capital by issuing new shares to foreign investors.

Advised Samsung on its major investment project using investment amount of more than 01 billion USD in the High-tech Park in Ho Chi Minh city.

Advised Caterers Vietnam on its sale of entire shares to Epicure Catering.

Advised the client on a 01 billion Euro M&A transaction acquiring Big-C supermarket, a major M&A transaction in Vietnam.

Advised the clients on a number of M&A transactions in education, pharmaceutical and insurance sector.

Advised VUS and other education companies relating to their daily matters.

Tư vấn cho Taisho Pharmaceutical mua cổ phần chi phối trong Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, công ty sản xuất dược phẩm lớn nhất của Việt Nam ;

Tư vấn cho Hanwha Asset Management mua 1 lượng lớn cổ phần trong một Công ty Singapore;

Tư vấn cho VABIOTECH, SOVICO và DANSON trong việc phân phối và chuyển nhượng công nghệ sản xuất vắc xin Sputnik V tại Việt Nam;

Tư vấn cho Tiki về vấn đề pháp lý liên quan đến quy trình phát triển vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu mới cho nhà đầu tư nước ngoài;

Tư vấn cho Samsung về việc thực hiện dự án đầu tư lớn với số tiền đầu tư hơn 1 tỷ USD vào một Khu Công Nghệ Cao tại thành phố Hồ Chí Minh;

Tư vấn cho Caterers Vietnam về việc bán toàn bộ cổ phần của họ cho Epicure Catering;

Tư vấn cho khách hàng về việc thực hiện giao dịch mua siêu thị Big-C trị giá 01 tỷ Euro, một giao dịch sáp nhập & mua lại lớn tại Việt Nam;

Tư vấn cho khách hàng về việc thực hiện một số giao dịch sáp nhập & mua lại trong lĩnh vực giáo dục, dược phẩm và bảo hiểm;

Tư vấn cho VUS và một số công ty giáo dục khác về các vấn đề pháp lý thường xuyên.

Updating information
Publications

2019, Vietnam battles Covid-19 by boosting economy, In-House Community;

2015, (with Hoang Nguyen Ha Quyen), A New Wave of Mergers and Acquisitions in Vietnam, Global M&A Guide 2015;

2014, (with Bui Ngoc Hong, Huy Do) Vietnam Chapter, IFLR FDI Report;

2013, (with Hoang Nguyen Ha Quyen), What’s stopping Japanese M&As?, Insights at LNT & Partners;

2013, (with Hoang Nguyen Ha Quyen, Nguyen Anh Tuan), Vietnam Chapter, Global Legal Insights M&A 2012 Edition;

2013, (with Hoang Nguyen Ha Quyen), Voting and Attendance Ratios under Resolution, Insights at LNT & Partners;

2013, (with Hoang Nguyen Ha Quyen), What is the solution for M&A procedures of foreign investors in domestic companies?, Insights at LNT & Partners.

Năm 2019, bài viết Vietnam battles Covid-19 by boosting economy, In-House Community

Năm 2015, (đồng tác giả với Hoàng Nguyễn Hạ Quyên), A New Wave of Mergers and Acquisitions in Vietnam, Global M&A Guide 2015;

Năm 2014, (đồng tác giả Bùi Ngọc Hồng, Huy Do) Vietnam Chapter, IFLR FDI Report;

Năm 2013, (đồng tác giả Hoàng Nguyễn Hạ Quyên), What’s stopping Japanese M&As?, Insights at LNT & Partners;

Năm 2013, (đồng tác giả Hoàng Nguyễn Hạ Quyên Nguyễn Anh Tuấn), Vietnam Chapter, Global Legal Insights M&A 2012 Edition;

Năm 2013, (đồng tác giả Hoàng Nguyễn Hạ Quyên), Voting and Attendance Ratios under Resolution, Insights at LNT & Partners;

Năm 2013, (đồng tác giả Hoàng Nguyễn Hạ Quyên), What is the solution for M&A procedures of foreign investors in domestic companies?, Insights at LNT & Partners..

Updating information
Updating information
Recognition
Recommended Lawyer in Corporate and M&A, Dispute Resolution and Tax 2022, The Legal 500 Asia-Pacific
Recommended Lawyer in Dispute Resolution: Litigation, Corporate and M&A, Labour and Employment, Tax 2021, The Legal 500 Asia-Pacific