[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Lawyer Nguyen Thi Anh Hong is a senior associate with more than 6 years’ experience in corporate and commercial practice, especially in foreign investment and corporate compliance sectors. She has aided both Vietnamese and foreign investors in their commercial objectives in many aspects of investment in Vietnam. Given her practices, she is also familiar with establishment of new businesses, asset and equity acquisitions, corporate restructurings, corporate management and matters relating to goods import, export and distribution.

Luật sư Nguyễn Thị Ánh Hồng là cộng sự cấp cao với hơn 6 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực doanh nghiệp và thương mại, đặc biệt là các mảng đầu tư nước ngoài và tuân thủ pháp luật doanh nghiệp. Ánh Hồng hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài trong việc thực hiện các mục tiêu thương mại tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực.

Với kinh nghiệm hành nghề của mình, Ánh Hồng cũng nắm rõ việc thành lập mới các cơ sở kinh doanh, mua bán tài sản và vốn, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến xuất, nhập khẩu, phân phối hàng hóa.

Memberships

Ho Chi Minh City Bar Association

International Bar Association

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp hội Luật sư Quốc tế

Education

LL.B (University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, Vietnam)

Bachelor of Finance and Banking (University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam)

Lawyer Professional Knowledge Training Course organized by Institute of Justice of Vietnam

Certificate of Completion of Corporate Accounting and Tax Declaration Course (Accounting Faculty of Ho Chi Minh City University of Economics)

Cử nhân Luật Kinh Tế (Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM, Việt Nam)

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng (Đại học Kinh tế TP. HCM, Việt Nam)

Tốt nghiệp Khóa đào tạo hành nghề Luật sư của Học viện Tư Pháp Việt Nam

Hoàn tất khóa học Kế toán Doanh nghiệp và Khai báo thuế (Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế TP. HCM)

Language

Vietnamese

English

Work highlights

Advised a Japanese real estate market leader on a mega infrastructure project connected to Ho Chi Minh City’s Metro line No 1;

Advised CJ Logistics on deal structuring and acquiring controlling stake in Gemadept;

Advised Tiki on legal matters regarding the procedure for increasing its capital by issuing new shares to foreign investors;

Advised foreign investors and supported them in conducting licensing procedures in other numerous acquisition deals in different industries such as FMCG, wholesales, retails, manufacture, pharmaceuticals,  hospitality, healthcare, education, logistics and real estate business;

Advised Vietnamese and foreign investors on real estate transactions, including planning and land use, public and private partnership and property acquisitions;

Advised foreign owned enterprises and Vietnam based enterprises in respect of specialized sub-licenses, permits and approvals for corporate management matters including business licenses; retail outlet licenses; chemical and alcohol trading licenses; and labor-related registration.

Advised foreign investors on dissolution procedure, including real estate liquidation, licensing procedures and investment capital remittance out of Vietnam;

Advised a multinational corporation and Vietnam based enterprises on daily business transactions and corporate matters in respect of corporate governance, compliance and risk management, i.e. carrying out compliance check and internal investigation; elaborating ESOP.

Tư vấn cho doanh nghiệp hàng đầu thị trường bất động sản Nhật Bản về một dự án cơ sở hạ tầng lớn kết nối với tuyến Metro số 1 của Thành phố Hồ Chí Minh;

Tư vấn cho CJ Logistics về cấu trúc giao dịch và mua vốn để kiểm soát trong giao dịch với Tập đoàn Gemadept;

Tư vấn cho Tiki trong các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành mới cổ phần để gọi vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài;

Tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài  trong việc thực hiện các thủ tục xin cấp phép trong nhiều giao dịch mua bán khác trong các lĩnh vực khác nhau như FMCG, bán buôn, bán lẻ, sản xuất, dược phẩm, nhà hàng – khách sạn, y tế, giáo dục, logistics và kinh doanh bất động sản;

Tư vấn cho các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài trong giao dịch bất động sản, bao gồm quy hoạch và sử dụng đất, đầu tư hợp tác công tự và giao dịch mua tài sản;

Tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài liên quan đến các giấy phép và chấp thuận chuyên ngành cho các vấn đề quản trị doanh nghiệp bao gồm giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ, giấy phép về hóa chất và rượu, các đăng ký liên quan đến lao động.

Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài về thủ tục giải thể, bao gồm việc thanh lý bất động sản, thủ tục cấp phép và rút vốn đầu tư ra khỏi Việt Nam;

Tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam trong các giao dịch kinh doanh thông thường và các vấn đề doanh nghiệp liên quan đến quản trị doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro như tiến hành các cuộc kiểm tra và điều tra nội bộ; xây dựng chương trình ESOP.

Publications
Updating publications
Updating informations, please come back later
Recognition
I am participating in some competitions but the jury is on vacation somewhere