[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Ms Luong Trung Van Nhi is co-in charge of LNT’s dispute resolution practice. As a former Judge with more than 14 years of experience at the People’s Court of District 5, Ho Chi Minh City, Ms Nhi is well known for her expertise in resolving disputes relating to commercial, labour, administrative, matrimonial and family, and other civil issues.

Ms Nhi has received multiple recognitions for her excellent contributions throughout the course of her career at the People’s Court of District 5. She is also a speaker at various thematic conferences. Prior to joining LNT & Partners, Ms Nhi was appointed Chief Justice (Civil Division) of the People’s Court of District 5.

Bà Lương Trung Vân Nhi phụ trách nhóm luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại LNT & Partners. Nguyên là Thẩm phán với hơn 14 năm kinh nghiệm tại Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nhi được biết đến với chuyên môn trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình và vấn đề dân sự khác.

Bà Nhi đã nhận được nhiều bằng khen cho những đóng góp nổi bật trong suốt quá trình công tác của mình tại Tòa án nhân dân Quận 5. Bà cũng là diễn giả tại các hội nghị chuyên đề trong nhiều lĩnh vực. Trước khi gia nhập LNT & Partners, bà Nhi được bổ nhiệm làm Chánh Tòa Dân sự, Tòa án Nhân dân Quận 5.

Memberships

Vietnam Bar Federation

Ho Chi Minh City Bar Association

Vietnam Lawyers Association

Liên đoàn luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Hiệp hội luật sư Việt Nam

Education

LL.M (University of Economics and Law, HCMC)

LL.B (University of Law, HCMC)

Thạc sĩ Luật (Đại học Kinh tế luật thành phố Hồ Chí Minh)

Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh)

Language

Vietnamese

English

Work highlights

Assisted Hoang Lam Engineering in an employment case at the Court of District 1, HCMC;

Assisted Golden Emperor Properties in an employment litigation case regarding termination of labour contract;

Assisted a Japanese machine tool manufacturing company throughout the court proceeding on a dispute with its employee arising related to probationary period;

Advised a F&B multinational corporation on major government tax claims;

Advised one of leading oils and fats company in Vietnam in a dispute with the Tax Authority in Ho Chi Minh city;

Represented one of the largest global fast moving consumer goods company and manufactures in an IP dispute before Court to protect its legitimate rights and interests;

Represented an Australian steal company in a dispute regarding international sale contract to protect its legitimate rights and interests before the Superior People's Court in Ho Chi Minh City;

Represented a Company in the Cayman Island to protect its legitimate rights and interests regarding request for recognition and enforcement in Vietnam of foreign arbitral award before Court and Judgment Enforcement Agency.

Đại diện Công ty Cơ khí Hoàng Lâm trong vụ tranh chấp lao động tại Tòa án nhân dân Quận 1, TP. HCM và Tòa án nhân dân TP.HCM;

Đại diện Golden Emperor Properties trong vụ tranh chấp lao động liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động;

Đại diện một công ty sản xuất công cụ máy móc của Nhật Bản trong tranh chấp với nhân viên phát sinh liên quan đến thời gian thử việc tại tòa án;

Tư vấn cho một tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực Thực phẩm & Đồ uống liên quan đến yêu cầu khởi kiện đối với quyết định thuế của Chính quyền;

Tư vấn cho một trong những công ty dầu ăn và chất béo hàng đầu tại Việt Nam trong vụ tranh chấp với Cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một trong những công ty sản xuất ngành hàng tiêu dùng nhanh lớn nhất toàn cầu trong vụ tranh chấp Sở hữu trí tuệ trước Tòa án;

Đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cho một Công ty thép của Úc trong vụ tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trước Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM;

Đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một Công ty tại quần đảo Cayman trong vụ việc yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài trước Tòa án và Cơ quan thi hành án.

Publications
Updating publications
Updating informations, please come back later
Recognition
I am participating in some competitions but the jury is on vacation somewhere