[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Le Anh Thu is an Associate of LNT & Partners in Hanoioffice with 2 years of experience. During her time at LNT, she has successfullyconsulted and assisted a number of domestic and foreign clients majoring inEnergy & Natural Resources and Pharmaceutical.

She received Double Degrees: Bachelor of Law and Bachelor of Linguisticsfrom Hanoi Law University

Lê Anh Thư là Cộng sự của LNT & Partners tại văn phòngHà Nội với 2 năm kinh nghiệm. Trong thời gian làm việc tại LNT, Anh Thư đã tư vấnvà hỗ trợ thành công cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Nănglượng & Tài nguyên thiên nhiên và Dược phẩm.

Anh Thư nhận bằng kép: Cử nhân Luật và Cử nhân Ngôn ngữ Anh pháp lý củaĐại học Luật Hà Nội

Memberships

Scholar of Globalized Era Scholarship

Học giả của Quỹ Học bổng Kỷ nguyên Hội nhập

Education

Bachelor  of Law (Hanoi Law University, Vietnam)

Bachelor of Linguistics (Hanoi Law University, Vietnam)

Cử nhân Luật ( Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam)

Cử nhân Ngôn ngữ Anh pháp lý (Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam)

Language

Vietnamese

English

Work highlights

Advised Nghi Son Petroleum Products Distribution Branch on retainer basis;

Advised the FIE Pharmaceutical corporate for day-to-day legal matters;

Member of LDD team conducting due diligence on a multinational company;

Assisted in a cross-border aircraft dispute as authorized representative of the Claimant;

Assisted in a commercial contract dispute between domestic company and foreign company.

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn;

Tư vấn pháp lý cho công ty Dược phẩm FIE về các vấn đề pháp lý hàng ngày;

Thành viên nhóm kiểm toán pháp lý thực hiện kiểm toán công ty nước giải khát;

Hỗ trợ trong vụ kiện tranh chấp tàu bay xuyên quốc gia với tư cách là đại diện được ủy quyền của Nguyên đơn;

Hỗ trợ trong vụ kiện kinh doanh thương mại giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Publications

2022, The state of play in healthcare M&As – Vietnam Investment Review (VIR)

2023, SBV publishes new circular on offshore loans without guarantee - Lexology

2023, Draft decision on procedures for approval of foreign lending and non-resident guarantee activities by economic organisations - Lexology

2023, Decree 19 highlights urgency of anti-money laundering regulations in Vietnam - Lexology

2023, Key points in Circular 78/2021/TT-BTC on e-invoices - Lexology

2023, Government temporarily lifts restriction period for credit institutions to repurchase corporate bonds - Lexology

2022, New regulations on bank guarantees in Vietnam - Lexology

2022, New regulations on guarantee agreements for off-plan housing in Vietnam - Lexology

2022, Should contracts contain anti-corruption clauses? - Lexology

2022, The state of play in healthcare M&As – Vietnam Investment Review (VIR)

2023, SBV publishes new circular on offshore loans without guarantee - Lexology

2023, Draft decision on procedures for approval of foreign lending and non-resident guarantee activities by economic organisations - Lexology

2023, Decree 19 highlights urgency of anti-money laundering regulations in Vietnam - Lexology

2023, Key points in Circular 78/2021/TT-BTC on e-invoices - Lexology

2023, Government temporarily lifts restriction period for credit institutions to repurchase corporate bonds - Lexology

2022, New regulations on bank guarantees in Vietnam - Lexology

2022, New regulations on guarantee agreements for off-plan housing in Vietnam - Lexology

2022, Should contracts contain anti-corruption clauses? - Lexology

Updating publications
Updating informations, please come back later
Recognition
I am participating in some competitions but the jury is on vacation somewhere