[[en]]Profile[[vi]]Hồ sơ

Ms. Ho My Ky Tan is an associate in the Corporate and M&A team of LNT’s Ho Chi Minh City office. Tan obtained a Bachelor of Laws in Vietnam and a Graduate Diploma in Law in the United Kingdom.

Prior to joining the firm, Tan practiced as a junior associate in reputable local and international law firms with a focus on corporate governance, M&A, renewable energy and foreign investment.

Hồ Mỹ Kỳ Tân là cộng sự thuộc nhóm luật sư tư vấn về Doanh nghiệp và Sáp nhập & Mua lại LNT & Partners. Tân nhận bằng Cử nhân Luật tại Việt Nam và tiếp tục hoàn thành chương trình sau đại học Graduate Diploma về luật tại Anh.  

Trước khi gia nhập LNT, Tân đã làm việc tại các công ty luật trong nước và quốc tế danh tiếng và tập trung tư vấn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, sáp nhập & mua lại, năng lượng tái tạo và đầu tư nước ngoài.

Memberships
Education

LL.B. (Ho Chi Minh City University of Law, Vietnam)

Lawyer Training Course (Judicial Academy, Vietnam)

Graduate Diploma in Law (with Distinction, The University of Law, UK)

Cử nhân Luật (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Đào tạo nghề luật sư (Học viện Tư pháp, Việt Nam)

Graduate Diploma in Law (Distinction, The University of Law, Anh)

Language

English

Vietnamese

Work highlights

Conducted legal due diligence for the proposed acquisitions of several systems of kindergartens in Ho Chi Minh City;

Conducted legal due diligence for the acquisitions of wind and solar power projects in Ninh Thuan and Binh Thuan;

Conducted legal due diligence for the proposed acquisitions in relation to a stone mining project in Dong Nai and a four star hotel in Vung Tau;

Advised clients on restructuring plans, offshore investment and offshore ESOP;

Drafted transactional documents, e.g. SSA, SPA, loan agreement, etc. for the purpose of M&A deals;

Assisted the client in a construction dispute at arbitration (FCCA);

Advised Spanish and Japanese clients on cybersecurity and data protection issues;

Provided retainer legal services to several Vietnam-based companies, e.g. reviewing contracts, advising on force majeure events given the Covid-19 pandemic, etc.;  

Advised and assisted clients on licensing procedures in different sectors.

Thẩm định pháp lý cho các giao dịch chuyển nhượng  hệ thống các trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Thẩm định pháp lý cho các giao dịch chuyển nhượng dự án điện gió và điện mặt trời tại Ninh Thuận và Bình Thuận;

Thẩm định pháp lý cho các giao dịch chuyển nhượng liên quan đến một dự án khai thác đá tại Đồng Nai và một khách sạn bốn sao tại Vũng Tàu;  

Tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tái cấu trúc, đầu tư ra nước ngoài, ESOP tại nước ngoài;

Soạn thảo tài liệu giao dịch như SSA, SPA, hợp đồng vay, v.v. trong các giao dịch M&A;

Hỗ trợ khách hàng trong một tranh chấp về xây dựng tại trọng tài (FCCA);

Tư vấn cho các khách hàng Tây Ban Nha và Nhật Bản về vấn đề an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu;

Cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên cho một số công ty tại Việt Nam, bao gồm rà soát hợp đồng, tư vấn về điều khoản bất khả kháng khi xảy ra dịch Covid-19, v.v.;

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin giấy phép trong nhiều lĩnh vực.

Publications
Updating publications
Updating informations, please come back later
Recognition
I am participating in some competitions but the jury is on vacation somewhere